GITD - treść główna

Ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego ECR podczas polskiej prezydencji

1 lipca 2019 r. Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejęła prezydencję w Euro Contrôle Route. Funkcję Prezydenta organizacji objęła Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska. W dniu 25.06.2020 r. podczas posiedzenia Komitetu Sterującego podsumowano to, co udało się zrealizować, jak również omówić istotne kwestie związane z bieżącą działalnością ECR oraz przyszłością ECR-EUWT. Główny Inspektorat Transportu Drogowego reprezentował Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła oraz pracownicy Wydziału Współpracy Międzynarodowej. Komitet Sterujący poprowadziła Prezydent ECR Urszula Nowinowska.

Minął prawie rok od kiedy przejęliśmy sprawowanie prezydencji od strony niemieckiej. Nikt wtedy nie przewidywał, że w związku z pandemią, zadania, które założyliśmy do wykonania będą realizowane w tak trudnych okolicznościach. Chciałbym podziękować wszystkim, za wysiłek, który włożyliśmy, aby zminimalizować negatywne skutki COVID-19 dla działalności sektora transportu drogowego – powiedział na rozpoczęcie spotkania Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Mimo, iż ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego ECR podczas polskiej prezydencji odbyło się w wyjątkowych okolicznościach, bo w formie wideokonferencji, delegaci aktywnie uczestniczyli w dyskusjach. W pierwszej części spotkania omówiono bieżące funkcjonowanie Euro Contrôle Route. Ważnym punktem posiedzenia było również wypracowanie efektywnych rozwiązań, dotyczących utworzenia nowej organizacji czyli Euro Contrôle Route Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Poruszono też kwestie budżetowe czy logistyczne. Finalnie, podsumowano polską prezydencję i przekazano przewodnictwo stronie austriackiej.

Od dnia 1 lipca 2019 r. postawiliśmy sobie jasne cele związane z polską prezydencją
i pracowaliśmy wspólnie, aby te cele osiągnąć. Wiele mówimy o wyzwaniach, przed którymi aktualnie stoimy i powinniśmy aktywnie działać, aby osiągnąć zamierzony cel: zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie drogowym
– rozpoczęła Prezydent ECR Urszula Nowinowska.

Zgodnie z założeniami polskiej prezydencji, ta międzynarodowa organizacja, dla której priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa i ujednolicenie praktyk kontrolnych w transporcie drogowym, miała się skupić m.in. na działaniach mających na celu szeroko rozumianą ochronę środowiska. Dzięki organizacji spotkań grup roboczych, ECR sukcesywnie dąży do podnoszenia poziomu wiedzy polskich i zagranicznych inspektorów z zakresu wykrywania nielegalnych manipulacji w układach oczyszczania spalin, nieuprawnionych manipulacji
w tachografach, kontroli stanu technicznego pojazdów czy nielegalnego przemieszczania odpadów. Równie istotnym celem, prezydencji jest wzrost rozpoznawalności organizacji na arenie międzynarodowej.

Podsumowując Komitet Sterujący, Urszula Nowinowska przekazała prezydencję stronie austriackiej, która oficjalnie rozpocznie wykonywanie swoich zadań od dnia 1.07.2020 r.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności