GITD - treść główna

Międzynarodowe warsztaty kontrolerów transportu drogowego

W dniach od 10 do 14 września 2018 r. na zaproszenie węgierskich organów kontrolnych (Nemzeti Közlekedési Hatóság) sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących transportu drogowego, inspektorzy transportu drogowego z WITD w Rzeszowie uczestniczyli w międzynarodowych działaniach kontrolnych zorganizowanych pod patronatem organizacji Euro Contrôle Route (ECR), prowadzonych w okolicach miasta Lenti (okręg Zala) na Węgrzech.

W powyższej wymianie udział wzięli inspektorzy oraz policjanci z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier. Prowadzone działania ukierunkowane były na kontrole przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego rzeczy, a w szczególności na wykrywanie niedozwolonych ingerencji w układy SCR (AdBlue) pojazdów, jak również w instalacje urządzeń rejestrujących – tachografów. Kontrole dotyczyły również przestrzegania przepisów dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych określonych w Umowie ADR.

Podczas przedmiotowych kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z nieuprawnionymi ingerencjami w układy SCR pojazdów. Inspektorzy z polskiej ITD oraz niemieckiego BAG wykryli m.in. 10 przypadków zainstalowania w pojazdach niedozwolonych urządzeń (emulatorów), służących do zakłócania prawidłowej pracy układów oczyszczania spalin. Stosowanie urządzeń tego typu w niekorzystny sposób wpływa na środowisko naturalne powodując emisję spalin pojazdów przekraczającą dopuszczalne normy.

Do prowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdów została również wykorzystana mobilna stacja diagnostyczna. Przeprowadzone badania stanu technicznego pojazdów wykazały szereg usterek (w tym zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego). Do szczególnie rażących przypadków należały usterki wykryte w pojazdach przewożących towary niebezpieczne. Wszystkie niesprawne pojazdy zostały wycofane z ruchu przez węgierskich inspektorów. Równolegle prowadzone były pomiary masy i nacisków osi pojazdów, a także prawidłowości uiszczenia opłaty drogowej.

Pani dr Rizsa Sifter, Przedstawiciel Rządu w hrabstwie Zala w trakcie udzielania wywiadu dla węgierskich mediów na punkcie kontrolnym wyraziła poparcie dla prowadzonych działań oraz przekazała podziękowania dla inspektorów zaangażowanych w prowadzenie kontroli.

W trakcie prowadzenia kontroli inspektorzy z krajów uczestniczących wymienili się doświadczeniami w zakresie wykrywania niedozwolonych urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie układu SCR (AdBlue) pojazdów, oraz niedozwolonych ingerencji w prawidłowe działanie instalacji tachografów, przestrzegania wymogów umowy ADR oraz w trakcie odprawy pokontrolnej, zaprezentowali dotychczasowe doświadczenia kontrolne. Przedstawiciele policji austriackiej omówili zmiany w umowie ADR, Inspektorzy z WITD w Rzeszowie oraz inspektorzy BAG przedstawili metody niedozwolonych ingerencji w układ SCR, a także zaprezentowali szereg niedozwolonych urządzeń ujawnionych podczas kontroli drogowych, przedstawiciel czeskiej CSPD zaprezentował sposoby ujawniania nieprawidłowości w zakresie instalacji tachografów.

Dzięki prowadzeniu międzynarodowych działań kontrolnych, możliwe jest wypracowanie skutecznych metod kontrolnych w wyznaczonych zakresach, natomiast omówienie teoretycznych aspektów oraz wymiana praktycznych informacji dotyczących wybranej tematyki, w znacznym stopniu przyczynia się do podniesienia kwalifikacji oraz wiedzy inspektorów transportu drogowego. Powyższe, znajduje bezpośrednie przełożenie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, jak również minimalizację oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności