GITD - treść główna

Konferencja zamknięcia projektu współpracy bliźniaczej na rzecz Ukrainy, pn. „ Support to Improving the Safety of Multimodal Dangerous Goods Transport in Ukraine (UA/50)”

17 lipca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy w Kijowie odbyła się konferencja zamykająca projekt współpracy bliźniaczej na rzecz Ukrainy. Program rozpoczął się w sierpniu 2016 r. i był realizowany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z partnerami z Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Francuskiej. Główny cel to wsparcie dążeń Ukrainy do dostosowania prawodawstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych do przepisów unijnych. Przeprowadzone w ramach projektu misje ekspercie miały na celu zwiększenie zdolności Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy w zakresie implementacji, transpozycji i egzekwowania wymogów Unii Europejskiej obowiązujących w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, śródlądowym oraz multimodalnym towarów niebezpiecznych.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy, Delegatury Unii Europejskiej, ambasad Polski, Hiszpanii i Francji, kierownicy projektu współpracy bliźniaczej z ramienia państw członkowskich UE, tj. Hiszpanii, Francji i Polski, przedstawiciele ukraińskiego parlamentu (Verhovnej Rady).

- To były dwa lata ciężkiej pracy wszystkich uczestników programu – mówił na otwarciu konferencji wiceminister infrastruktury Ukrainy Yuriy Lavreniuk: - W trakcie trwania projektu podjęto działania, które były niezwykle pomocne przy opracowaniu projektów aktów prawnych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. W powszechnej ocenie, twinning spełnił oczekiwania wszystkich - dodał Yuriy Lavreniuk.

Przedstawiciel Delegatury Unii Europejskiej na Ukrainie, Johannes Baur podkreślał z kolei rolę współpracy bliźniaczej: - Twinning jest bardzo ważnym instrumentem służącym pomocy krajom spoza UE w przybliżeniu do członkostwa w Unii. Obecny projekt jest kolejnym krokiem do rozwoju systemu infrastrukturalnego Ukrainy. Należy za to podziękować Hiszpanii, Polsce i Francji – powiedział Johanes Baur, a Luis Martinez Jimenez, Lider Projektu z ramienia Hiszpanii za wsparcie dziękował m.in. stronie ukraińskiej.

- Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który reprezentuję, jest dumny z bycia częścią tego ważnego projektu i wspiera, razem z hiszpańskimi i francuskimi partnerami, proces transformacji na Ukrainie – podkreślił z kolei obecny na konferencji z ramienia Polski Młodszy Kierownik Projektu, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła. - Nasi eksperci są gotowi do dalszych działań w przyszłych projektach - dodał. Jako przykład dobrej współpracy, minister Bryła wskazał na polską inicjatywę w organizacji praktycznego szkolenia dla inspektorów UkrTransBezpeka.

Efektem Twinningu jest m.in. przygotowany projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Jak mówił Młodszy Kierownik Projektu z ramienia Francji Claude Pfauvadel, to kluczowe dla wdrożenia odpowiednich standardów w zakresie transportu towarów niebezpiecznych na terytorium Ukrainy.

Podsumowania rezultatów projektu dokonali również kluczowi eksperci uczestniczący w projekcie z ramienia UE. Polski ekspert, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Renata Rychter podkreśliła rolę tłumaczenia całości umów międzynarodowych jako podstawowego instrumentu dla właściwego wdrożenia i stosowania przepisów w zakresie towarów niebezpiecznych na terytorium Ukrainy i w multimodalnym przewozie międzynarodowym. Nawiązała również do narodowej strategii w zakresie bezpieczeństwa transportu na Ukrainie i potrzebie kontroli. - W tym zakresie istnieje potrzeba kontynuacji procesu wzmocnienia potencjału kadrowego UkrTransBezpeki i podjęcie dalszych, pilnych zmian legislacyjnych.

Ekspert w dziedzinie transportu śródlądowego Jean-Michel Piquion dokonał podsumowania rezultatów osiągniętych w ramach misji przeprowadzonych przez stronę francuską. Na koniec głos zabrali eksperci hiszpańscy. Juan Andrés Lecertúa Goñi podsumował prace przeprowadzone w zakresie transportu morskiego, natomiast Pan Luis Martinez Jimenez wskazał na wyniki osiągnięte w zakresie wdrożenia przepisów UE w transporcie kolejowym.

Projekt osiągnął zamierzone cele. Najważniejsze to m.in. opracowanie tłumaczeń siedmiu umów międzynarodowych, w tym aneksów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, tj. ADR, RID, ADN, IMDG, IMSBC, IGC i IBC. Po dokonaniu zmian, ukraińskie prawodawstwo w tym zakresie osiągnie europejskie standardy.

Eksperci UE w ramach prowadzonych misji udzielali merytorycznego wsparcia stronie ukraińskiej w pracach nad opracowaniem projektów ustaw, dekretów i zarządzeń, w tym programów szkoleń oraz regulaminów dla służb ukraińskich, które zajmują się tematyką kontroli i nadzoru nad transportem towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym, samochodowym, morskim oraz śródlądowym.

Ważnym aspektem podnoszenia kwalifikacji zawodowych było przeprowadzenie szeregu seminariów i szkoleń praktycznych. Wiedza prezentowana przez specjalistów UE, w tym polskich, spotkała się z dużą aprobatą i uznaniem. Z inicjatywy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego polscy inspektorzy przeprowadzili na terenie Ukrainy dodatkowe warsztaty dla przedstawicieli UkrTransBezpeki z zakresu kontroli drogowych z uwzględnieniem m.in. czasu jazdy i czasu odpoczynku kierowców, a także kontroli stanu technicznego pojazdów w przewozie towarów i osób.

Ponadto eksperci ukraińscy podczas wizyt studyjnych w Hiszpanii, Francji oraz Polsce mogli zapoznać się w praktyce z rozwiązaniami wdrożonymi w poszczególnych Państwach UE, w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności