GITD - treść główna

Programy stażowe

Istnieje możliwość odbycia stażu w każdym z Biur Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Staże skierowane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 r.ż. istnieje możliwość przedłużenia stażu do 12 miesięcy.

Staże organizowane są na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99. poz. 1001 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. nr 185, poz. 1912 z późn. zm.), które określają kryteria dotyczące wniosków jak również opisują procedury oceny i wyboru projektów.

Odbywanie stażu:

  • Po zakończeniu procedury konkursowej wniosków o staż, pomiędzy Urzędem Pracy a Pracodawcą zawierana jest umowa w sprawie odbywania stażu pracy przez bezrobotnego/ych, określająca prawa i obowiązki obu stron w czasie trwania stażu.
  • Obowiązkiem bezrobotnego odbywającego staż jest przestrzeganie przepisów i zasad ustalonych przez Pracodawcę oraz sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz włączenie się w realizację bieżących zadań biura. W trakcie stażu bezrobotny ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy, będących w dyspozycji biura.
  • Po zakończeniu stażu Pracodawca wydaje bezrobotnemu/ym opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz nabytych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych na podstawie poświadczonej przez dyrektora biura, w którym odbywała się praktyka.
  • Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez odpowiedni Urząd Pracy.

Zgłoszenia na staż:

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w GITD bardzo prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.

W aplikacji na staż należy zamieścić informację na temat trzech Biur, w których chcieliby Państwo odbyć staż z uwzględnieniem, które z nich prefereują Państwo najbardziej.

W każdej aplikacji powinien znaleźć się także skan własnoręcznie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Administratorem podanych w aplikacji danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2014 r. poz. 1182 i 1662) w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

.......................................... …………………….…………....................

(miejscowość i data) (podpis kandydata)

Więcej informacji na temat stażu można uzyskać zgłaszając się do Urzędu Pracy lub w Biurze Dyrektora Generalnego GITD. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie staży w GITD: Pani Sylwia Kowalewska (nr tel. (022) 220 48-34) oraz Pani Karolina Jóźwiak (nr. tel (022) 220 43 70).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności