GITD - treść główna

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 1. Odp:

  Tak, istnieje taka możliwość. Aby ubiegać się o odbycie praktyki w GITD należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Programy praktyk oraz złożyć go w formie papierowej wraz z CV i listem motywacyjnym.

 2. Odp:

  Zarówno staże, jak i praktyki są organizowane przez cały rok. W przypadku stażu możliwość jego rozpoczęcia uwarunkowana jest posiadaniem przez Urząd Pracy środków finansowych na jego zorganizowanie.

 3. Odp:

  Ważne jest pozytywne przejście procesu rekrutacji. Nie wymagamy certyfikatów, uprawnień chyba, że są one niezbędne do wykonywania obowiązków w ramach danego stanowiska. W takiej sytuacji stosowna informacja pojawi się w treści ogłoszenia rekrutacyjnego.

 4. Odp:

  Znajomość języka angielskiego uzależniona jest od zajmowanego stanowiska. Jeżeli jej wymagamy informacja taka znajdzie się w ogłoszeniu na dane stanowisko.

 5. Odp:

  Tak, istnieje taka możliwość. W przypadku zainteresowania stażem w GITD prosimy o wcześniejszy kontakt z Urzędem Pracy, w jakim jest Pan/ Pani zarejestrowany/a i potwierdzenie, że Urząd Pracy dysponuje środkami finansowymi na zorganizowanie płatnego stażu.

 6. Odp:

  Po ustaleniu, że Urząd Pracy posiada środki na zorganizowanie stażu, należy na adres Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przesłać następujące dokumenty: CV, list motywacyjny oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W liście motywacyjnym należy uwzględnić trzy komórki organizacyjne, w których preferowane jest odbycie stażu.

 7. Odp:

  Wyniki z całego postępowania rekrutacyjnego są podane na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej KPRM oraz GITD w postaci zamieszczenia imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata, który wygrał nabór.

 8. Odp:

  Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap weryfikacji aplikacji pod względem formalnym do następnego etapu zapraszani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Kandydaci mogą również zostać zaproszeni poprzez zamieszczenie listy rankingowej na stronie internetowej GITD jeśli w ogłoszeniu została zawarta informacja o tym sposobie informowania kandydatów.

 9. Odp:

  Kandydaci informowani są na etapie postępowania rekrutacyjnego o przewidywanym terminie opublikowania wyników danego naboru.

 10. Odp:

  Aktualne ogłoszenia o pracę dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w zakładce Aktualne oferty pracy. Niezbędne dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o pracę na danym stanowisku są każdorazowo określone w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

 11. Odp:

  Ogłoszenia rekrutacyjne do korpusu służby cywilnej publikowane są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inspektoratu. Ogłoszenia rekrutacyjne na stanowiska poza korpus służby cywilnej  publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inspektoratu oraz mogą dodatkowo zostać upowszechnione za pośrednictwem Urzędu Pracy.

 12. Odp:

  Wzory prawidłowo sformułowanych oświadczeń znaleźć można w zakładce Dokumenty do pobrania.

 13. Odp:

  Wielkość zamieszczonego mnożnika należy pomnożyć przez kwotę bazową, której wartość w roku 2015 wynosi 1873,84 zł. Otrzymany iloczyn stanowi kwotę wynagrodzenia zasadniczego brutto.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności