GITD - treść główna

Jak uzyskać patronat?

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub udział Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym określone są w Regulaminie.

Patronat oraz członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, których realizacja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, transporcie drogowym lub wpisuje się w zadania ustawowe realizowane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Patronatem lub członkostwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym mogą być objęte przedsięwzięcia uznane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za istotne dla Inspekcji Transportu Drogowego ze względu na poruszaną problematykę.

Przyznanie patronatu lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedsięwzięciu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Patronat lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym nie uprawnia organizatora przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania ani do żądania uprzywilejowanego traktowania w relacjach z Inspekcją Transportu Drogowego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter lobbystyczny lub reklamowy.

Przyznanie patronatu lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym nie zwalnia organizatora przedsięwzięcia z obowiązku dopełnienia wszelkich procedur przewidzianych prawem oraz uiszczania związanych z tym opłat i innych należności.

O patronat lub członkostwo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym może się ubiegać wyłącznie główny organizator przedsięwzięcia.

W celu uzyskania patronatu lub członkostwa Głównego Inspektora Transportu Drogowego w komitecie honorowym organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do przesłania wraz z wnioskiem szczegółowego programu przedsięwzięcia, regulaminu i harmonogramu przedsięwzięcia lub innych dokumentów, wynikających z charakteru przedsięwzięcia.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie GITD, przez platformę usług administracji publicznej ePUAP albo pocztą elektroniczną na adres infogitd.govpl nie wcześniej niż na 180 dni i nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności