GITD - main content

Alvin Gajadhur - Chief Inspector of Road Transport

Doctor of chemical sciences, a graduate in chemical technology at the Faculty of Chemistry of the Warsaw University of Technology, and management and marketing at the Faculty of Production Engineering of WUT. He is a civil officer. He completed the first edition of training for candidates for road transport inspectors. From 2002, he was the spokesperson for the Road Transport Inspectorate. From January 6, 2016, he was acting the Chief Road Transport Inspector. On April 7, 2017 appointed by Prime Minister Beata Szydło on the request of the Minister of Infrastructure and Construction Andrzej Adamczyk to the Chief Inspector of Road Transport. For many years, he has also lectured at universities.


Łukasz Bryła - Deputy Chief Inspector of Road Transport

A graduate of the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and post-graduate studies at the Warsaw School of Economics in the field of the European Union and Public Administration in the European Union. He started working at the General Inspectorate of Road Transport in 2008, in the years 2010-2014 he held the post of the Head of the Division of Legal Proceedings of the Legal Office, and from August 2014 he held the position of the Deputy Director of the Legal Office.


Anita Oleksiak - Acting Deputy Chief Inspector of Road Transport

A graduate of the Military University of Technology in Warsaw. She has a master's degree in civil engineering with experience in infrastructure construction and building qualifications for managing construction works without restrictions in the bridge specialty. For a period of 1.5 years she was the director of the architecture, construction and geodesy department at the Ministry of Infrastructure and Construction, then the director of the architectural and building administration department of the Chief Building Control Office. From August 2017 to February 2018, she was the Chief Inspector of Construction Supervision. She started working at the General Inspectorate of Road Transport in February 2018 as the Deputy Director of the Office of the National Toll Collection System (BKSPO).


Karolina Wieczorek - p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obroniła w 2010 r. w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicznego UŁ. W czerwcu 2016 r. powołana przez Wojewodę Łódzkiego na stanowisko Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Po dwóch latach rozpoczęła pracę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, obejmując stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Informacji i Promocji. Jednocześnie pełniła funkcję rzecznika prasowego Głównego Inspektora Transportu Drogowego, reprezentując instytucję w mediach. Z dniem 10 października 2019 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk powierzył Karolinie Wieczorek pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.


Krzysztof Pajączek - Dyrektor Generalny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Executive MBA i magister zarządzania), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (doktor nauk medycznych) i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (lekarz medycyny). Urzędnik służby cywilnej z blisko 20-letnim stażem pracy na wyższych stanowiskach w administracji rządowej m.in.: Dyrektor Generalny w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (2002-2006), Dyrektor Departamentu Zdrowia w MSWiA (2006-2008), Dyrektor Generalny w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym (2009-2018), z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym dla wielu instytucji europejskich, w tym jako stażysta w Komisji Europejskiej (1998), członek Forum Doradczego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w Parmie (2003-2004), członek Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w Sztokholmie (2004-2006) i ekspert międzynarodowy w projekcie twinningowym w Albanii (2018-2019). Od 1 lutego 2019 r. powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.


 • Krzysztof Pajączek - Managing Director
 • Urszula Nowinowska - Director of the Chief Inspector's Cabinet
 • Roman Winiarz - Director of the Road Traffic Automatic Supervision Office
 • Michał Rzemieniewski - Director of the Inspection's Supervision Office
 • Cezary Jurkowski - Director of the Electronic Toll Collection Inspection Office
 • Katarzyna Bartold - Director of the Legal Office
 • Małgorzata Wojtal-Białaszewska - Director of the International Transport Office
 • Grażyna Mieszczak - Director of the IT and Communications Office
 • Dominik Kołodziej - Director of the Managing Director's Office and Financial Office Coordinator
 • Tomasz Prarat - Director of the National Toll Collection Office
 • Marcin Gałuszko - Director of the Information and Promotion Office

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected

Przejdź do strony polityki prywatności