GITD - main content

Wydział Współpracy Międzynarodowej jest częścią Gabinetu Głównego Inspektora. Do głównych zadań Wydziału Współpracy Międzynarodowej należy ścisła współpraca z zagranicznymi organizacjami w zakresie działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego. Zespół prowadzi też intensywne działania w ramach polskiego członkostwa w Euro Contrôle Route, co oznacza udział w pracach grup roboczych, posiedzeniach Komitetu Sterującego i Komitetu Wykonawczego ECR oraz spotkaniach specjalnej grupy zadaniowej Task Force. Obowiązki pracowników Wydziału Współpracy Międzynarodowej to również realizacja założeń skoordynowanych działań kontrolnych, międzynarodowych programów szkoleń i wymian oraz projektów współpracy bliźniaczej (twinning). Wydział Współpracy Międzynarodowej jest też odpowiedzialny za udzielanie polskim przewoźnikom i zagranicznym służbom kontrolnym pomocy i wyjaśnień w związku z naruszeniami popełnianymi przez kierowców poza granicami kraju. 

Tel. kontaktowy do pracowników Wydziału Współpracy Międzynarodowej: +48 22 220 4855. 

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected

Przejdź do strony polityki prywatności