GITD - treść główna

Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

Projekt  „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jest rozwinięciem i kontynuacją projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” zrealizowanego w latach 2011-2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, priorytetu VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”. 

Przedmiotowy projekt służyć ma poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym przy założeniu, że nadzorem objęte zostaną drogi wchodzące w skład całej krajowej sieci dróg publicznych. Działania zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu uwzględniają włączenie do systemu urządzeń różnego typu i najnowszej generacji.

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci dróg publicznych. 

Zakres rzeczowy projektu określa umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt indywidualny: POIS.03.01.00-00-0040/18

Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Działanie: 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 18 grudnia 2018 r.

Wartość całkowita projektu: 162 000 000 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Spójności): 137 700 000 PLN

Termin realizacji: 1 września 2017 r. do 30 listopada 2023 r.

Projekt obejmie realizację 3 kluczowych zadań:

  1. Zakup 358 sztuk nowych urządzeń rejestrujących dedykowanych na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i urządzeń monitorujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych oraz przenośnych urządzeń rejestrujących.
  2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD (utworzenie dedykowanej platformy wymiany danych).
  3. Zapewnienie zaplecza funkcjonalnego projektu (zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług dodatkowych).

Oprócz wyżej wymienionych zadań przewidziano również działania informacyjno-promocyjne oraz przygotowanie i zarządzanie Projektem. 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności