GITD - treść główna

Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego

Projekt "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu Inspekcja Transportu Drogowego zostanie wyposażona w nowoczesny, zaawansowany technicznie oraz technologicznie sprzęt, pojazdy oraz pakiet specjalistycznych szkoleń pozwalających zwiększyć efektywność kontroli drogowych przeprowadzanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zwiększenie efektywności działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, które będzie możliwe poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i pojazdów wraz z wyposażeniem.

Zakres rzeczowy projektu określa umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt indywidualny: POIS.03.01.00-00-0039/17

Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Działanie: 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 26 września 2018 r.

Wartość całkowita projektu: 65.855.263,24 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Spójności): 55.976.973,75 PLN

Termin realizacji:od 12 maja 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt obejmie zakup środków trwałych:

  • 64 zestawów do kontroli tachografów;
  • 64 samochodów typu furgon ze specjalistycznym wyposażeniem;
  • 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych.

Ponadto w ramach Projektu przewidziano również działania informacyjno-promocyjne oraz przygotowanie i zarządzanie Projektem.

Nieprawidłowości: jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w ramach projektów dofinansowanych ze środków PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać?

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady obowiązujące przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone. 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności