GITD - treść główna

I

Wykaz dokumentów

 
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym (PWR1).
 2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (OKPW).
 3. Wykaz pojazdów (PWPC).
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.
 
Okres wydania zaświadczeniaOpłata za zaświadczenieOpłata za wypis
1 rok100 zł20 zł
2 lata200 zł40 zł
3 lata300 zł60 zł
4 lata400 zł80 zł
5 lat500 zł100 zł
 

Wniosek należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Biuro ds. Transportu Międzynarodowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP i wskazać czego dotyczy opłata np. zaświadczenia na potrzeby własne .

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

II

Informacje dodatkowe

Wypisów z zaświadczenia na przewóz rzeczy wydaje się tyle, ile przedsiębiorca zgłasza pojazdów do wykonywania przewozów drogowych.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 

I

Wykaz dokumentów

 
 1. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu na potrzeby własne (PWR2).
 2. Wykaz pojazdów (PWPC).
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.

(25 zł za wymianę zaświadczenia + 10 zł od każdego posiadanego wypisu + opłata za wypis patrz tabela i wypis na przewóz rzeczy)

Złóż wniosek elektronicznie poprzez Punkt Kontaktowy

Pozostały okres ważności dotychczas wydanego zaświadczenia

Opłata za wypis z zaświadczenia

1 rok

20 zł

2 lata

40 zł

3 lata

60 zł

4 lata

80 zł

5 lat

100 zł

 

Wniosek należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP
i wskazać czego dotyczy opłata np. zaświadczenie na potrzeby własne.

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

II

Informacje dodatkowe

Wypisów z zaświadczenia na przewóz rzeczy wydaje się tyle, ile przedsiębiorca zgłasza pojazdów do wykonywania przewozów drogowych.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 

I

Wykaz dokumentów

 
 1. Zmiana nazwy firmy/adresu do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym (PWR3).
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.
  (25 zł za zmianę zaświadczenia i 10 zł od każdego posiadanego wypisu)
 

Wniosek należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP
i wskazać czego dotyczy opłata np. zaświadczenia na
potrzeby własne.

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

II

Informacje dodatkowe

Wypisów z zaświadczenia na przewóz rzeczy wydaje się tyle, ile przedsiębiorca zgłasza pojazdów do wykonywania przewozów drogowych.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 

I

Wykaz dokumentów

 
 1. Wniosek o wymianę pojazdu samochodowego/zmianę numeru rejestracyjnego pojazdu (IPWZ).
 2. Wykaz pojazdów (PWPC).

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

II

Informacje dodatkowe

Wypisów z zaświadczenia na przewóz rzeczy wydaje się tyle, ile przedsiębiorca zgłasza pojazdów do wykonywania przewozów drogowych.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 

I

Wykaz dokumentów

 
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PWR1).
 2. Wykaz pojazdów ( PWPC ).
 3. Oświadczenie dotyczące kierowców (OKPW).
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.
Złóż wniosek elektronicznie poprzez Punkt Kontaktowy
 

Okres wydania zaświadczenia i wypisów

Opłata za zaświadczenie

Opłata za wypis z zaświadczenia

1 rok

100 zł

20 zł

2 lata

200 zł

40 zł

3 lata

300 zł

60 zł

4 lata

400 zł

80 zł

5 lat

500 zł

100 zł

 
 
 

Wniosek należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Biuro ds. Transportu Międzynarodowego, Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP i wskazać czego dot. opłata np. zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

 
 
 
 

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

 
 
 

II

Informacje dodatkowe

Wypisów z zaświadczenia na przewóz rzeczy wydaje się tyle, ile przedsiębiorca zgłasza pojazdów do wykonywania przewozów drogowych.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 

 

I

Wykaz dokumentów

 
 1. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu na potrzeby własne (PWR2).
 2. Wykaz pojazdów ( PWPC ).
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.

(25 zł za wymianę zaświadczenia + 10 zł od każdego posiadanego wypisu + opłata za wypis patrz tabela i wypis na przewóz rzeczy)

Złóż wniosek elektronicznie poprzez Punkt Kontaktowy

 

Pozostały okres ważności dotychczas wydanego zaświadczenia

Opłata za wypis z zaświadczenia

1 rok

20 zł

2 lata

40 zł

3 lata

60 zł

4 lata

80 zł

5 lat

100 zł

 
 
 

Wniosek należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Biuro ds. Transportu Międzynarodowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP i wskazać czego dotyczy opłata np. zaświadczenie na potrzeby własne .

 
 
 
 

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

 
 
 

II

Informacje dodatkowe

Wypisów z zaświadczenia na przewóz rzeczy wydaje się tyle, ile przedsiębiorca zgłasza pojazdów do wykonywania przewozów drogowych.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 

 

I

Wykaz dokumentów

 
 1. Wniosek o wymianie pojazdu samochodowego/zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu (IPWZ).
 2. Wykaz pojazdów ( PWPC ).
 
 
 

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

 
 
 

II

Informacje dodatkowe

Wypisów z zaświadczenia na przewóz rzeczy wydaje się tyle, ile przedsiębiorca zgłasza pojazdów do wykonywania przewozów drogowych.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności