GITD - treść główna

I

Wykaz dokumentów

 
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PWO1).
 2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (OKPW).
 3. Wykaz pojazdów (PWPA).
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.
 
  

Okres wydania zaświadczenia

Opłata

1 rok

80 zł

2 lata

100 zł

3 lata

120 zł

4 lata

150 zł

5 lat

170 zł

 

Wniosek należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP

Nr83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa


W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

II

Informacje dodatkowe

Przy wykonywaniu przewozów w międzynarodowym transporcie drogowym na potrzeby własne wymagany jest formularz jazdy:

 • Książka Interbus - przewozy do państw spoza UE
 • Książka Podróży - przewozy w UE

Dla międzynarodowych przewozów na potrzeby własne osób wydaje się tylko zaświadczenia.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 

PWO1.pdf (128 KB)

PWPA.pdf (168 KB)

OKPW.pdf (102 KB)

I

Wykaz dokumentów

 
 1. Wniosek o zmianę nazwy firmy/adresu w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym (PWO2).
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.
  (Za zmianę zaświadczenia,polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie dotyczy pojazdu samochodowego i terminu ważności zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 20 zł).
 

Wniosek należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP,

Nr83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa


W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

II

Informacje dodatkowe

Przy wykonywaniu przewozów w międzynarodowym transporcie drogowym na potrzeby własne wymagany jest formularz jazdy:

 • Książka Interbus - przewozy do państw spoza UE
 • Książka Podróży - przewozy w UE

Dla międzynarodowych przewozów na potrzeby własne osób wydaje się tylko zaświadczenia.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności