GITD - treść główna

 

Informujemy, iż strona ma możliwość wystąpienia z wnioskiem:
a) o stwierdzenie nadpłaty;
b) o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań.

Ponadto informujemy, iż wniosek o zwrot nadpłaty (wzór do pobrania) należy złożyć w formie papierowej z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do podpisania takiego wniosku, lub za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzonym elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W przypadku osoby prawnej podpis/y winny być zgodne ze sposobem reprezentacji spółki określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym – Dział II.  W przypadku działania strony poprzez pełnomocnika do takiego wniosku należy dołączyć oryginał lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo, z którego wynikałoby, że osoba która podpisała się pod wnioskiem o zwrot nadpłaty, jest umocowana do działania w imieniu wnioskodawcy. Do pełnomocnictwa należy również dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 

 

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności