GITD - treść główna

Termin realizacji wniosków

Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż wnioski rozpatruje się według kolejności ich złożenia.

Ponadto pragniemy poinformować, iż wnioski o udzielenie świadectwa kierowcy realizowane są również bezpośrednio na Sali Obsługi Klienta w godzinach 8.30 -15.30.

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257):
Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), wezwania do uzupełniania braków we wniosku będą wydawane wyłącznie stronie postępowania, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.

Powyższe oznacza, że w przypadku złożenia wniosku w imieniu strony bez stosownego pełnomocnictwa, organ wyśle do strony (firmy) wezwanie do uzupełnienia braków za pośrednictwem operatora pocztowego – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności