GITD - treść główna

SK4. Wydanie wtórnika świadectwa kierowcy

I

Wykaz dokumentów

 
  1. Wniosek o wydanie wtórnika (SK4).
  2. Oświadczenie o utraceniu/zniszczeniu (OU).
  3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika świadectwa kierowcy (10 zł).
 
 

Wniosek należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP:
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. wydanie wtórnika SK dla (imię i nazwisko kierowcy).

 
 

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa 

Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

 

II

Informacje dodatkowe

W przypadku rozwiązania umowy o pracę należy przesłać pisemną informację oraz zwrócić blankiety A i B wydanego świadectwa kierowcy.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 919 );

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił:

  • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a
  • licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8

    - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 
 
Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 735):
Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności