GITD - treść główna

SK1. Wydanie świadectwa kierowcy

I

Wykaz dokumentów

 
 1. Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy (SK1).
 2. Kopię licencji wspólnotowej.
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (ZZ), wraz z dokumentami:
  - kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę wymaganego szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnej/szkolenia okresowego,
  - kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  - kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
  • karta pobytu czasowego na terytorium RP wraz z decyzją wydaną przez Wojewodę, zezwalającą na pracę dla wnioskującego przedsiębiorstwa,
  • karta pobytu stałego,
  • karta Polaka,
  • zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
 5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
 6. Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
 7. Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.
 
 

Okres na jaki ma być wydane Świadectwo Kierowcy

Opłata

do 1 roku

10 zł

do 2 lat

15 zł

do 3 lat

20 zł

do 4 lat

30 zł

do 5 lat

40 zł

 
 
 

Wniosek należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP:
Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. wydanie SK dla (imię i nazwisko kierowcy).

 
 

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

 

II

Informacje dodatkowe

W przypadku rozwiązania umowy o pracę należy przesłać pisemną informację oraz zwrócić blankiety A i B wydanego świadectwa kierowcy.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.2140);

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a
 • licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8

  - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 
 
Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096):
Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności