GITD - treść główna

Pośrednictwo przy przewozie osób

Przedsiębiorca wnioskujący o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób musi wykazać, że  znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych. Wykazanie powyższego może zostać dokonane za pomocą m. in.:
-    rocznego sprawozdania finansowego (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę (osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą)  lub notarialnie - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;
-    dokumentu potwierdzającego dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami (wyciąg z rachunku bankowego, dokument potwierdzający złożenie gotówki do depozytu bankowego);
-    dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji lub innych zbywalnych papierów wartościowych (dokument z biura maklerskiego lub wyciąg z KRS);
-    dokumentu potwierdzającego udzielenia gwarancji bankowej (w miejscu beneficjenta należy wskazać Głównego Inspektora Transportu Drogowego);
-    dokumentu potwierdzającego własność i wartość nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu, wycena rzeczoznawcy majątkowego).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności