GITD - treść główna

 
 

API publiczne

W związku z wdrożeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, zwanego dalej: Rejestrem, administrator danych zawartych w Rejestrze na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) oraz art. 82j ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.), dalej: u.t.d., stworzył możliwość bezpłatnego skorzystania z  usługi sieciowej pod nazwą API pozwalającej na dostęp do danych publicznych określonych w art. 82h ust. 1, z wyjątkiem pkt 4a, 4b, 6b, pkt 16 w zakresie dotyczącym daty i miejsca urodzenia przedstawiciela prawnego, pkt 17 lit. a, b i f oraz pkt 18 lit. a, b i f u.t.d. Jest to usługa sieciowa (WebService), pozwalająca na implementację funkcjonalności w oprogramowaniu Usługobiorcy, służąca do pobierania danych z zasobów Rejestru bezpośrednio z poziomu tego oprogramowania.

W celu skorzystania z ww. możliwości należy zapoznać się z regulaminem zawartym w formie dokumentu .pdf poniżej oraz skorzystać z udostępnionego przykładowego wzoru wniosku o wydanie certyfikatu (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu), a następnie przesłać na adres Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub podpisany podpisem elektronicznym na adres e-mail: api.kreptd@gitd.gov.pl. wraz z informacją dotyczącą celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określić rodzaj prowadzonej działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług.

Jednocześnie informujemy, że warunki formalne wniosku zostały określone w art. 21 ust 3 i 4 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1446). Przepis art. 21 ust. 3 ustawy  określa podstawowe wymogi wniosku, należą do nich:
1) nazwa  podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności