GITD - treść główna

INFORMACJA 73/2019

Przydział zezwoleń EKMT 2020

Komisja przyjęła do rozpatrzenia wszystkie wnioski, które wpłynęły do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego lub Stowarzyszeń do dnia 2 grudnia 2019 r. 

Ogólna liczba zezwoleń EKMT/CEMT przekazanych do dyspozycji polskich przedsiębiorców w roku 2020 wynosi 3 694 szt. zezwoleń. Poniżej tabela z podziałem na poszczególne kategorie zezwoleń:

 

OGRANICZENIA

EURO 5

EURO 6

GRUPA I

---

48

GRUPA II - BEZ GR

---

48

GRUPA III - BEZ A, GR

---

96

GRUPA IV - BEZ A, GR, RUS

---

288

GRUPA V - BEZ A, I , RUS

---

12

GRUPA VI - BEZ A, GR, I, RUS

---

1344

GRUPA VII - BEZ A, GR, I, RUS, H

850

1008

SUMA

850

2844

 

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, tj.:

 • zezwolenia EURO 6 grupy  I 48 szt.
 • zezwolenia EURO 6 grupy II  – 48 szt.  (z wyłączeniem GR)
 • zezwolenia EURO 6 grupy III – 96 szt. (z wyłączeniem A, GR)  

przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania zezwoleń EKMT otrzymanych przez przedsiębiorców w roku 2019 i dokonała podziału zezwoleń na 2020 rok wg poniższych kryteriów:

 • zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja, przydzielone zostały odpowiednio do posiadanych w roku 2019 zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja;
 • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – październik 2019 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2019 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy min. EURO 6 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień 9 grudnia 2019 r.  
 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT/CEMT nie może być wyższa niż liczba wnioskowana;

Według powyższych kryteriów przydzielono 130 zezwoleń EKMT.

 

II. 

Ponadto Komisja Społeczna postanowiła przydzielić po jednym zezwoleniu EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja przedsiębiorcom według poniższych kryteriów:

 1. Przedsiębiorca wykorzystał co najmniej 30 zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2019 (stan na dzień 09.12.2019 r.);
 2. Przedsiębiorca posiada co najmniej 12 pojazdów min. EURO 6 (stan na dzień 09.12.2019 r.);
 3. Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z  obszarem ważności Rosja.
 4. W przypadku przedsiębiorcy, który posiadał EKMT w roku 2019 przyznaje się zezwolenie gdy zrealizował w okresie styczeń – październik 2019 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2019 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;

 

Według ww. reguły przydzielono 54 zezwolenia.

 

Za każde przydzielone dodatkowo zezwolenie EKMT z obszarem ważności RUS z limitu podstawowego zezwoleń Rosja kraje trzecie 2020 potrąconych zostanie 15 szt. zezwoleń.

 

Zezwolenia z obszarem ważności Rosja można odebrać wyłącznie do dnia 10 stycznia 2020 r. włącznie.

 

Według reguł określonych w pkt I i II zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja przydzielono poniższym przedsiębiorcom:

  

E6

SUM

Nr teczki

Nr pod.

I

II

III

TP21924    

368

0

7

5

12

TP59884    

1

7

1

1

9

TP68302    

64

4

1

0

5

TP69333    

97

0

2

2

4

TP12968    

130

0

3

1

4

TP14720    

240

1

0

3

4

TP1307705  

336

1

3

0

4

TG795      

51

1

2

0

3

TP68918    

91

0

1

2

3

TP77775    

132

0

1

2

3

TP284894   

148

0

2

1

3

TG3822     

257

2

0

1

3

TP1362080  

14

0

1

1

2

TP9438     

15

0

1

1

2

TP29885    

16

1

1

0

2

TP54656    

20

1

1

0

2

TG3427     

66

1

0

1

2

TP174901   

67

0

0

2

2

TP49658    

68

1

1

0

2

TP225640   

73

1

0

1

2

TP7424     

75

1

0

1

2

TP74428    

81

1

0

1

2

TP53837    

82

1

0

1

2

TP1434757  

83

1

0

1

2

TP20475    

84

1

1

0

2

TP123082   

88

0

1

1

2

TP1459575  

125

0

1

1

2

TP32326    

133

0

1

1

2

TP8524     

154

1

1

0

2

TP32338    

176

0

1

1

2

TP25357    

187

0

0

2

2

TP26745    

188

0

0

2

2

TP208127   

229

1

0

1

2

TS1439     

235

0

0

2

2

TP79750    

274

1

1

0

2

TP6886     

278

1

0

1

2

TS1295     

279

1

0

1

2

TP194627   

292

1

0

1

2

TP76857    

339

1

1

0

2

TP77379    

353

0

1

1

2

TS1380     

357

0

1

1

2

TP19357    

364

0

2

0

2

TP162035   

367

0

1

1

2

TP279311   

7

0

0

1

1

TP41584    

8

0

0

1

1

TP1502225  

45

0

0

1

1

TP8998     

57

1

0

0

1

TP14364    

58

0

0

1

1

TP9155     

63

0

1

0

1

TP77486    

69

0

0

1

1

TP1365053  

72

1

0

0

1

TP253652   

74

0

0

1

1

TP12866    

76

0

1

0

1

TP95393    

77

0

0

1

1

TP79763    

79

0

0

1

1

TP151497    

80

0

0

1

1

TP1532914  

85

0

1

0

1

TP67945    

86

0

1

0

1

TP271370   

87

0

0

1

1

TP121774   

90

1

0

0

1

TP26419    

92

0

0

1

1

TP14328    

94

1

0

0

1

TP219979   

95

1

0

0

1

TP1474376  

119

0

0

1

1

TP10325    

120

1

0

0

1

TP17796    

121

1

0

0

1

TP26242    

122

0

0

1

1

TP199740   

124

0

0

1

1

TP19372    

126

0

1

0

1

TP184338   

128

0

0

1

1

TP78535    

129

0

0

1

1

TP1464423  

131

0

0

1

1

TP151386   

138

1

0

0

1

TP1335002  

143

0

0

1

1

TP13157    

145

0

0

1

1

TP75452     

153

0

0

1

1

TP93114    

156

0

0

1

1

TP13563    

157

0

0

1

1

TP238983   

177

0

0

1

1

TP51948    

178

0

0

1

1

TP292172   

179

0

0

1

1

TP1392139  

189

0

0

1

1

TP61765    

195

1

0

0

1

TP280181   

216

0

0

1

1

TP53012    

217

0

1

0

1

TP172987   

219

0

0

1

1

TP14368    

221

0

0

1

1

TP14455    

226

0

0

1

1

TP86246    

231

1

0

0

1

TP33983    

234

0

0

1

1

TP84185    

241

1

0

0

1

TP20816    

242

0

0

1

1

TP200703   

247

1

0

0

1

TP68326    

256

1

0

0

1

TP76315    

273

0

0

1

1

TP125508   

275

0

0

1

1

TP235675   

294

1

0

0

1

TP83894    

316

0

0

1

1

TP1429903  

337

1

0

0

1

TP271600   

338

0

0

1

1

TP199269   

340

0

1

0

1

TP1434746  

343

0

0

1

1

TP69077    

345

0

0

1

1

TP6803     

347

0

0

1

1

TP1398169  

366

0

0

1

1

TP13155    

371

0

0

1

1

TP16923    

379

0

0

1

1

TP62847    

380

0

0

1

1

 

III.

Komisja Społeczna postanowiła rozdzielić pozostałe rodzaje zezwoleń EKMT/CEMT według następujących kryteriów:

 

1.

zezwolenia EURO 6 grupy IV – 288 szt. (z wyłączeniem A, GR, i RUS):

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2019;
 • przedsiębiorca, który posiadał zezwolenie w roku 2019 a wnioskował o zezwolenie na rok 2020 otrzymuje dodatkowo 1 szt. zezwolenia;
 • przedsiębiorca, który nie posiadał zezwolenia w roku 2019 a wnioskował o zezwolenie na rok 2020 otrzymuje 1 szt. zezwolenia;
 • przedsiębiorca posiada minimum 1 pojazd normy EURO 6.

TECZKA

Liczba przyznanych zezwoleń

TP59884    

7

TP1461750  

1

TP276757   

1

TP1609213  

1

TP277347   

1

TP54656    

1

TS2183     

1

TP1425966  

5

TP1326070  

1

TP1503219  

1

TP170322   

10

TP279955   

10

TP85188    

1

TP1475314  

10

TP1428163  

1

TP1542753  

3

TP14364    

1

TP1560320  

4

TP1564903  

1

TP68302    

4

TP49658    

1

TP1476061  

1

TP7424     

3

TP12866    

3

TP95393    

3

TP79763    

7

TP151497   

3

TP68918    

1

TP26419    

2

TP1611020  

1

TP204722   

1

TP1444437  

2

TP1358454  

1

TP1474376  

2

TP10325    

3

TP17796    

1

TP1326143  

2

TP1459575  

2

TP1315727  

2

TP47201    

2

TP83634    

1

TP1330710  

1

TP166378   

1

TP1456160  

1

TP87010    

2

TP1300535  

2

TP174822   

1

TP1428352  

1

TP83210    

1

TP32338    

3

TP238983   

1

TP292172   

1

TP25357    

1

TP165620   

2

TP1333186  

1

TP184325   

1

TP230292   

1

TP32903    

4

TP1486243  

2

TP1303698  

1

TB2251     

1

TP1619884  

1

TP171501   

1

TP78702    

1

TP14368    

1

TP1376577  

2

TP208127   

1

TP150368   

1

TP14720    

2

TP1401707  

1

TP68326    

3

TG3822     

6

TP95532    

2

TP163828   

1

TP1433104  

6

TP165391   

1

TP1576927  

1

TP86482    

1

TP76315    

1

TP79750    

2

TP125508   

2

TP28292    

5

TP6886     

3

TS1295     

5

TP1545354  

2

TP72157    

1

TP1442008  

2

TP232189   

1

TP1506922  

1

TP1600238  

1

TP1304205  

1

TP1456954  

5

TP73803    

2

TP248552   

4

TP1338584  

1

TP1588445  

1

TP1458029  

1

TP1450495  

2

TP1308441  

1

TP11745    

1

TP199170   

1

TB635      

2

TP69030    

2

TP242041   

1

 

 

Zezwolenia można odebrać wyłącznie do dnia 10 stycznia 2020 r. włącznie.

 

2.

zezwolenia EURO 6 grupy V12 szt. (z wyłączeniem  A, I i RUS):

Przedsiębiorca otrzymuje 1 zezwolenie pod następującymi warunkami

 • złożył wniosek;
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 23 pojazdy normy EURO 6.
 •  
 • TP85188    

  1

  TP7424     

  1

  TP12866    

  1

  TP68918    

  1

  TP32338    

  1

  TP150368   

  1

  TP1304205  

  1

  TP73803    

  1

  TP1308441  

  1

  TP11745    

  1

  TB635      

  1

  TP58144    

  1

TP85188    

1

TP7424     

1

TP12866    

1

TP68918    

1

TP32338    

1

TP150368   

1

TP1304205  

1

TP73803    

1

TP1308441  

1

TP11745    

1

TB635      

1

TP58144    

1

 

Zezwolenia można odebrać wyłącznie do dnia 10 stycznia 2020 r. włącznie.

 

 

Termin składania odwołań od decyzji Komisji w sprawie przyznania zezwoleń EKMT następujących grup:

 • EURO 6 grup  I;  
 • EURO 6 grup II (z wyłączeniem GR);
 • EURO 6 grup III (z wyłączeniem A, GR)  
 • EURO 6 grupa  IV (z wyłączeniem A, GR i RUS)
 • EURO 6 grupa V (z wyłączeniem  A, I i RUS)

mija w dniu 10 stycznia 2020 r.

 

Wolna sprzedaż

1.

zezwolenia EURO 6 grupy VI – 1344 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6
 • maksymalna liczba zezwoleń nie może być większa niż 1 zezwolenie na 3 pojazdy spełniające normę Euro 6.

2.

zezwolenia EURO 6 grupy VII1008 szt. (z wyłączeniem  A, GR, I i RUS i H) )

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6
 • maksymalna liczba zezwoleń nie może być większa niż 1 zezwolenie na 3 pojazdy spełniające normę Euro 6.

3.

zezwolenia EURO 5 grupy VII850 szt. (z wyłączeniem  A, GR, I i RUS i H)

 •  przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5
 • maksymalna liczba zezwoleń nie może być większa niż 1 zezwolenie na 3 pojazdy spełniające normę Euro 5.

 

 

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

-   odciśnięcie pieczęci firmowej przez pracownika BTM na karnecie i zezwoleniu EKMT;

-   posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT
z odpowiednią liczbą certyfikatów;

-   okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty. Opłata  wynosi 1800 zł  za zezwolenie EKMT

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa  

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności