GITD - treść główna

INFORMACJA 56/2018

dot. wydawania zezwoleń EKMT na rok 2019

Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 r.

Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 r. ustaliła następujące kryteria podziału zezwoleń EKMT z kontyngentu 2019.

Lista przyznanych zezwoleń EKMT 2019

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, tj.:

 • zezwolenia EURO 5 grupy I 60 szt.
 • zezwolenia EURO 5 grupy II – 30 szt. (z wyłączeniem A)
 • zezwolenia EURO 5 grupy III – 60 szt. (z wyłączeniem A, GR)
 • zezwolenia EURO 5 grupy IV – 10 szt. (z wyłączeniem A, GR, i I)

przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania zezwoleń EKMT otrzymanych przez przedsiębiorców w roku 2018 i dokonała podziału zezwoleń na 2019 rok wg poniższych kryteriów:

 • zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja, przydzielone zostały odpowiednio do posiadanych w roku 2018 zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja;
 • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – październik 2018 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2018 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej
  3 pojazdy normy min. EURO 5 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień 10 grudnia 2018 r.;
 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT/CEMT nie może być wyższa niż liczba wnioskowana;

Zezwolenia EKMT z obszarem ważności ROSJA przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą od dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r

 

II.

Ponadto Komisja Społeczna postanowiła przydzielić 18 szt. zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja przedsiębiorcom, którzy w roku 2018 nie posiadali zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja.

Przydział zezwoleń nastąpił według poniższych kryteriów:

 1. Przedsiębiorca wykorzystał największą liczbę zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2018
  (stan na dzień 20.11.2018 r.);
 2. Przedsiębiorca posiada co najmniej 8 pojazdów normy minimum EURO 5 (stan na dzień 10.12.2018 r.)
 3. Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja.

Za każde przydzielone zezwolenie EKMT z obszarem ważności RUS z limitu podstawowego zezwoleń Rosja kraje trzecie 2019 potrąconych zostanie 15 szt. zezwoleń.

Zezwolenia EKMT z obszarem ważności ROSJA przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą od dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r

III.

Komisja Społeczna postanowiła rozdzielić pozostałe rodzaje zezwoleń EKMT/CEMT według następujących kryteriów:

1. Zezwolenia EURO 5 grupy V – 210 szt. (z wyłączeniem A, GR, i RUS) przyznano stosując następujące kryteria:

Dla przedsiębiorców, którzy posiadali zezwolenia w roku 2018:

· przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2018;

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy co najmniej EURO 5.

Dla przedsiębiorców, którzy nie posiadali zezwolenia w roku 2018, a wnioskowali o zezwolenie na rok 2019 przydziela się po 1 szt. zezwolenia.

2. Zezwolenia EURO 6 grupy VI – 36 szt. (z wyłączeniem GR, I i RUS) przyznano stosując następujące kryteria:

Dla przedsiębiorców, którzy posiadali zezwolenia w roku 2018:

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskuje, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2018;
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy EURO 6.

Dla przedsiębiorców, którzy nie posiadali zezwolenia w roku 2018 a wnioskowali o zezwolenie na rok 2019 przydziela się po 1 szt. zezwolenia pod warunkiem posiadania co najmniej 4 pojazdów Euro 6.

3. Zezwolenia EURO 5 grupy VII – 550 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca otrzymuje zezwolenia zgodnie z złożonym wnioskiem.

Uwaga !

Od dnia 14 stycznia zezwolenia będą wydawane w ramach tzw. wolnej sprzedaży

4. Zezwolenia EURO 6 grupy VII – 72 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskuje, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2018;
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy EURO 6.

Dla przedsiębiorców, którzy nie posiadali zezwolenia w roku 2018 a wnioskowali o zezwolenie na rok 2019 przydziela się po 1 szt. zezwolenia pod warunkiem posiadania co najmniej 3 pojazdów Euro 6.

 

Zezwolenia EKMT przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą od dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r.

Odwołania od decyzji Komisji w sprawie przyznania zezwoleń EKMT mogą dotyczy następujących grup:

 • EURO 5 grupy I;
 • EURO 5 grupy II (z wyłączeniem A);
 • EURO 5 grupy III (z wyłączeniem A, GR);
 • EURO 5 grupy IV (z wyłączeniem A, GR, i I)
 • EURO 5 grupy V (z wyłączeniem A, GR, i RUS)
 • EURO 6 grupy VI (z wyłączeniem GR, I i RUS)
 • EURO 6 grupy VII (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

Termin składania odwołań mija 11 stycznia 2019 r.

Wolna sprzedaż

Od dnia 18 grudnia 2018 r. (z wyłączeniem zezwoleń EURO 5 GRUPA VII) poniższe grupy zezwoleń wydawane będą w ramach tzw. „wolnej sprzedaży" według następujących kryteriów:

<br/>1. Zezwolenia EURO 4 grupy VII – 160 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie

2.Zezwolenia EURO 4 grupy VIII – 492 szt. (z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie

3. Zezwolenia EURO 5 grupy VII – 550 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie (wydawanie zezwoleń rozpocznie się od 14 stycznia).

<br/>4. Zezwolenia EURO 5 grupy VIII – 380 szt. (z wyłączeniem A, GR, I,RUS i H)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie

5. Zezwolenia EURO 6 grupy VIII 240 szt.(z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6 na każde zezwolenie

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

- odciśnięcie przez pracownika BTM pieczęci firmowej przedsiębiorcy na karnecie i zezwoleniu EKMT;

- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów;

- przedstawienie potwierdzenia wniesienia opłaty. Opłata za wydanie zezwolenia EKMT wynosi 1 800 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000<br/>Główny Inspektorat Transportu Drogowego<br/>Al. Jerozolimskie 94<br/>00-807 Warszawa <br/>(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności