GITD - treść główna

INFORMACJA 33/2021

Osobisty odbiór zezwoleń zagranicznych

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego przypomina, że każda z osób działająca w imieniu wnioskującego jest obowiązana do przedłożenia oryginału lub poświadczonej zgodnie z przepisami art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735; dalej: „k.p.a.”), tj. przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym, kopii pełnomocnictwa w każdej sprawie.

 

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł pobierana jest w związku ze złożeniem dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

Złożenie przed organem administracji publicznej dokumentu pełnomocnictwa udzielonego w zwykłej formie pisemnej (lub poświadczonej notarialnie lub przez uprawniony organ kopii, odpisu lub wypisu takiego dokumentu pełnomocnictwa), które upoważniać będzie tylko do odbioru dokumentów, na podstawie części IV kol. 4 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546) nie podlega opłacie skarbowej.

 

Tym samym przedstawienie pełnomocnictwa, którego zakres oprócz odbioru dokumentów będzie dotyczył również innych czynności będzie wymagało uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Osoby, które przedłożą upoważnienie o charakterze „stałym” będą mogły odbierać zezwolenia zagraniczne z kontyngentu 2021 wyłącznie do ostatniego dnia ich dystrybucji. Odbiór zezwoleń zagranicznych z kontyngentu na rok kolejny będzie wymagał przedstawienia kolejnego upoważnienia.

 

W załączeniu wzór upoważnienia wyłącznie do odbioru zezwoleń zagranicznych z kontyngentu 2021.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności