GITD - treść główna

INFORMACJA 3/2018

Dot. pełnomocnictwa

 

Warszawa, 16 stycznia 2018 r.

Każda z osób działająca w imieniu wnioskującego jest obowiązana do przedłożenia oryginału lub poświadczonej zgodnie z przepisami art. 76a § 2 (tj. przez notariusza) ustawy <br/> z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; dalej: „k.p.a.") kopii pełnomocnictwa w każdej sprawie, którą inicjuje składany wniosek związany z posiadanymi lub udzielanymi uprawnieniami. Ponadto, w myśl art. 1 ust. 1 ustawy <br/> z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.) opłacie podlega między innymi złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub <br/> w postępowaniu sądowym. Nie samo zatem sporządzenie dokumentu (pełnomocnictwa), ale jego złożenie uzasadnia konieczność uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu. Nawet jeżeli pełnomocnik posługuje się odpisem pełnomocnictwa poświadczonym za zgodność z oryginałem i przedkłada go do różnych postępowań administracyjnych, za każdym razem obowiązany jest uiścić opłatę skarbową. Jedynie w przypadku jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej.

Jeżeli pełnomocnik został ustanowiony i ujawniony w CEIDG lub prokurent w KRS. Winien on powołać się na tę okoliczność w toku załatwienia sprawy. Powołanie się na takie pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.

Złożenie przed organem administracji publicznej dokumentu pełnomocnictwa udzielonego w zwykłej formie pisemnej, które upoważniać będzie tylko do odbioru dokumentów (lub poświadczonej notarialnej kopii takiego dokumentu pełnomocnictwa), na podstawie części IV kol. 4 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. nie są uznawane pełnomocnictwa złożone w inny sposób niż opisany powyżej.

Opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 w tytule wpłaty należy wskazać czego ona dotyczy. 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności