GITD - treść główna

INFORMACJA 39/2020

Dot. obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Przypominamy, że każda z osób działających w imieniu wnioskującego jest obowiązana do przedłożenia oryginału lub poświadczonej zgodnie z przepisami art. 76a § 2 (tj. przez notariusza) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 695; dalej: „k.p.a.”) kopii pełnomocnictwa w każdej sprawie, którą inicjuje  składany wniosek związany z posiadanymi lub udzielanymi uprawnieniami. Ponadto, w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000) opłacie podlega między innymi złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Samo złożenie pełnomocnictwa uzasadnia konieczność uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu, bez względu na zakres czynności wykonywanych później w sprawie przez pełnomocnika. Nawet jeżeli pełnomocnik posługuje się odpisem pełnomocnictwa poświadczonym za zgodność z oryginałem i przedkłada go do różnych postępowań administracyjnych, za każdym razem obowiązany jest uiścić opłatę skarbową. Jedynie w przypadku jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej.

Jeżeli pełnomocnik został ustanowiony i ujawniony w CEIDG lub prokurent w KRS, winien on powołać się na tę okoliczność w toku załatwienia sprawy. Powołanie się na takie pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.

Złożenie przed organem administracji publicznej dokumentu pełnomocnictwa udzielonego w zwykłej formie pisemnej, które upoważniać będzie tylko do odbioru dokumentów (lub poświadczonej notarialnej kopii takiego dokumentu pełnomocnictwa), na podstawie części IV kol. 4 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.

Każde upoważnienie ogólne tj. upoważniające do wszystkich czynności (zawierające zapisy podpisywanie druków, wyrażania woli, składania oświadczeń, odbiór dokumentów) podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową w wysokości  17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy:


Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności