GITD - treść główna

INFORMACJA 14/2020

dot. możliwości zawieszenia wykonywania transportu drogowego

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres łącznie nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zawieszenie odbywa się na zasadach określonych w art. 14a ustawy.

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

1)  zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego; w zawiadomieniu podaje się:

a)  okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

b)  liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych - w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego;

2) zwrócić do organu, który udzielił licencji:

a)  wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości,

b)  wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych - w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję lub wypisy w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji proporcjonalnie do:

1)  okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego;

2)  liczby zawieszonych wypisów z licencji.

Tryb i warunki zwrotu części opłaty, uwzględniające zasadę proporcjonalnego zwrotu opłaty, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. 2010 Nr 187, poz. 1255).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności