GITD - treść główna

INFORMACJA 10/2020

Dot. dokumentowania zdolności finansowej dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych w przypadku wniosków o udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób

Informujemy, że zgodnie z art. 5c ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm., zwanej dalej: utd) licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 (tj. licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób), udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych. Według brzmienia art. 5c ust. 3 pkt 2 lit. a wymogi, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 2a pkt 2, potwierdza się dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami.

Wnioskując o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób i dokumentując zdolność finansową za pomocą dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych należy przedłożyć dokument np. zaświadczenie z banku w którym widnieje informacja o środkach dostępnych, co najmniej w wysokości 5000 zł. Dokumenty zawierające wyłącznie sformułowanie wskazujące na saldo bez wyszczególnienia informacji o środkach dostępnych nie będą spełniały wymogów przywołanych wyżej przepisów, a tym samym wnioski do których będą one dołączane będą obarczone brakiem formalnym i organ będzie wzywał do ich uzupełnienia, co może przedłużyć ich rozpatrzenie.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności