GITD - treść główna

INFORMACJA 57/2019

Dot. dokumentowania zdolności finansowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Ponownie informujemy, że organ honoruje sprawozdania finansowe składane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z zachowaniem zasad ich sporządzania zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu sprawozdań to:

*          brak wszystkich elementów sprawozdania finansowego wymaganych ustawą,

*          przedstawiane dokumenty lub części sprawozdania dotyczą różnych okresów sprawozdawczych,

*          na elementach sprawozdania finansowego brak właściwych podpisów (nie ma ich w ogóle lub jest parafka),

*          brak daty sporządzenia sprawozdania,

*          dokumenty przedstawiane w formie kopii (bez właściwego potwierdzenia lub oryginału do wglądu),

*        z przedstawionych sprawozdań finansowych wynika, iż nie wystarczą na potwierdzenie wymaganej zdolności finansowej (zbyt niski jest kapitał własny i rezerwy).

Analizując sprawozdania kierujemy się wyłącznie przepisami ustawy o rachunkowości, w tym art. 2 ust. 2 wskazującym, że m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązane, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności