GITD - treść główna

INFORMACJA 14/2019

dot. organu właściwego do dokumentowania/aktualizacji sytuacji finansowej

Przypominamy, że aktualne dokumenty dotyczące zdolności finansowej przewoźnika drogowego, takie jak roczne sprawozdania finansowe, gwarancje bankowe, polisy ubezpieczeniowe należy składać wyłącznie do organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą posiadać odpowiednią zdolność finansową (art. 3 ust. 1 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009). Przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. W drodze odstępstwa, właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone powyżej (art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009).

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest:

1) starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

2) Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez starostę właściwego dla swojej siedziby (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58).

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez starostę (nawet jeśli później Główny Inspektor Transportu Drogowego udzielił licencji wspólnotowej) składają dokumenty dotyczące spełnienia wymogu zdolności finansowej wyłącznie do organu, który wydał zezwolenie - do starosty. Błędne kierowanie m. in. polis ubezpieczeniowych do GITD w sytuacji, gdy zezwolenie wydał starosta, powoduje konieczność przekazania podania według właściwości, co wydłuża drogę dokumentu do organu właściwego.

Przedsiębiorcy posiadający oba uprawnienia - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję wspólnotową - wydane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego składają dokumenty dotyczące spełnienia wymogu zdolności finansowej do GITD.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności