GITD - treść główna

INFORMACJA 49/2017

dot. wydawania zezwoleń EKMT z kontyngentu 2018

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r.

Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017 r. ustaliła następujące kryteria podziału zezwoleń EKMT z kontyngentu 2018.

Lista przyznanych zezwoleń EKMT 2018

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, tj.:

 • zezwolenia EURO 5 grupy I 60 szt.
 • zezwolenia EURO 5 grupy II – 30 szt. (z wyłączeniem A)
 • zezwolenia EURO 5 grupy III – 60 szt. (z wyłączeniem A, GR)
 • zezwolenia EURO 5 grupy IV – 10 szt. (z wyłączeniem A, GR, i I)

przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania zezwoleń EKMT otrzymanych przez przedsiębiorców w roku 2017 i dokonała podziału zezwoleń na 2018 rok wg poniższych kryteriów:

 • zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja, przydzielone zostały odpowiednio do posiadanych w roku 2017 zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja;
 • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – październik 2017 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 17 listopada 2017 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy min. EURO 5 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień 8 grudnia 2017 r.;
 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT/CEMT nie może być wyższa niż liczba wnioskowana;

Zezwolenia EKMT z obszarem ważności ROSJA przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 11 stycznia 2018 r.

II.

Ponadto Komisja Społeczna postanowiła przydzielić 15 szt. zezwoleń EKMT /CEMT z obszarem ważności Rosja przedsiębiorcom, którzy w roku 2017 nie posiadali zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja.

Przydział zezwoleń nastąpił według poniższych kryteriów:

 1. Przedsiębiorca wykorzystał największą liczbę zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2017
  (stan na dzień 20.11.2017 r.);
 2. Przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy EURO 5 lub EURO6 (stan na dzień 8.12.2017r.)

Za każde przydzielone zezwolenie EKMT z obszarem ważności RUS z limitu podstawowego zezwoleń Rosja kraje trzecie 2018 potrąconych zostanie 15 szt. zezwoleń.

Zezwolenia EKMT z obszarem ważności ROSJA przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 11 stycznia 2018 r.

III.

Komisja Społeczna postanowiła rozdzielić pozostałe rodzaje zezwoleń EKMT/CEMT według następujących kryteriów:

zezwolenia EURO 5 grupy V – 210 szt. (z wyłączeniem A, GR, i RUS):

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2017;
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy co najmniej EURO 5.

zezwolenia EURO 6 grupy VI36 szt. (z wyłączeniem GR, I i RUS:

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskuje, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2017;
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy EURO 6.

zezwolenia EURO 4 grupy VII - 90 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca otrzymuje zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

zezwolenia EURO 4 grupy VIII 725 szt.(z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)

 • przedsiębiorca otrzymuje zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

zezwolenia EURO 5 grupy VII – 870 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca otrzymuje zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

zezwolenia EURO 5 grupy VIII 60 szt.(z wyłączeniem A, GR, I,RUS i H)

 • przedsiębiorca otrzymuje zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

zezwolenia EURO 6 grupy VII96 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca otrzymuje zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

zezwolenia EURO 6 grupy VIII 168 szt.(z wyłączeniem A, GR, I,RUS i H)

 • przedsiębiorca otrzymuje zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Powyższe zezwolenia wydawane będą do dnia 29 grudnia 2017 r.

Odwołania od decyzji Komisji w sprawie przyznania zezwoleń EKMT następujących grup:

 • EURO 5 grupy I;
 • EURO 5 grupy II (z wyłączeniem A);
 • EURO 5 grupy III (z wyłączeniem A, GR);
 • EURO 5 grupy V (z wyłączeniem A, GR, i RUS);
 • EURO 6 grupy VI(z wyłączeniem GR, I i RUS).

można składać wyłącznie do dnia 11 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla wpływu do BTM).

IV.

Wolna sprzedaż

Od dnia 2 stycznia 2018 r. poniższe grupy zezwoleń wydawane będą w ramach tzw. „wolnej sprzedaży" według następujących kryteriów:

zezwolenia EURO 4 grupy VII (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie.

zezwolenia EURO 4 grupy VIII (z wyłączeniem A, GR, I,RUS i H)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie.

zezwolenia EURO 5 grupy VII - 870 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie.

zezwolenia EURO 5 grupy VIII 60 szt.(z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie.

zezwolenia EURO 6 grupy VII96 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 6 na każde zezwolenie.

zezwolenia EURO 6 grupy VIII 168 szt.(z wyłączeniem A, GR, I,RUS i H)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 6 na każde zezwolenie.

V.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem odbioru zezwolenia jest:

- okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (1800 zł)

Wpłaty należy dokonać na konto NBP: Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

- odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;

- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności