GITD - treść główna

INFORMACJA 65/2016

dot. wydawania wszystkich grup zezwoleń EKMT ważnych w 2017 r.

Komisja Społeczna ustaliła następujące kryteria podziału zezwoleń EKMT z kontyngentu 2017.

Lista przyznanych zezwoleń EKMT

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania otrzymanych zezwoleń EKMT:

 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały w stosunku do posiadanych w roku 2016 zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności do Rosja, jednak nie więcej niż w złożonym wniosku;
 • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – październik 2016 roku (wg kart zdanych do 17 listopada 2016), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie;
 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy min. EURO 5;
 • Komisja Społeczna nie uwzględniła wniosków przedsiębiorców, którzy nie udokumentowali wykonanych przewozów, w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
 • Komisja Społeczna przy podziale zezwoleń EKMT/CEMT wzięła pod uwagę stan posiadanych pojazdów (z ważnym prawem dysponowania), zaewidencjonowanych
  w bazie BTM na dzień 25 listopada 2016 r.

Powyższe zasady dotyczą następujących grup zezwoleń EKMT:

 • EURO 5 grupy I 60 szt.
 • EURO 5 grupy II – 30 szt. (z wyłączeniem A)
 • EURO 5 grupy III – 70 szt. (z wyłączeniem A, GR, i I)

Zezwolenia EKMT z obszarem ważności ROSJA przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą do dnia 13 stycznia 2017 r.

TEMIN SKŁADANIA ODWOŁAŃ MIJA 5 STYCZNIA

II.

Komisja Społeczna postanowiła rozdzielić następujące rodzaje zezwoleń EKMT/CEMT według poniższych kryteriów:

zezwolenia EURO 5 grupy IV – 270 szt. (z wyłączeniem A, GR, i RUS) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

W przypadku przedsiębiorców, którzy posiadali ww. zezwolenia w roku 2016:

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o którą wnioskuje, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2016;

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie posiadali ww. zezwolenia w roku 2016:

 • przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie posiadali tego rodzaju zezwoleń w 2016 r., a wnioskowali o ich przydział - otrzymują 1 szt. zezwolenia;
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy co najmniej EURO 5.

zezwolenia EURO 6 grupy V36 szt. (z wyłączeniem GR, I i RUS) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

przedsiębiorca, który złożył wniosek otrzymuje zezwolenie w przypadku posiadania:

 • 50 i więcej pojazdów Euro 6 po 4 szt. zezwoleń EKMT, ale nie więcej niż wnioskował,
 • 20 – 49 pojazdów Euro 6 po 3 szt. zezwoleń EKMT, ale nie więcej niż wnioskował,
 • 10 - 19 pojazdów Euro 6 po 2 szt. zezwoleń EKMT, ale nie więcej niż wnioskował,
 • 1 – 9 pojazdów Euro 6 po 1 szt.zezwolenia EKMT,

zezwolenia EURO 6 grupy VI24 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS) może otrzymać przedsiębiorca, który złożył wniosek w przypadku posiadania co najmniej 2 pojazdów
EURO 6 przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 • 50 i więcej pojazdów Euro 6 po 4 szt. zezwoleń EKMT, ale nie więcej niż wnioskował,
 • 20 – 49 pojazdów Euro 6 po 3 szt. zezwoleń EKMT, ale nie więcej niż wnioskował,
 • 10 - 19 pojazdów Euro 6 po 2 szt. zezwoleń EKMT, ale nie więcej niż wnioskował,
 • 2 – 9 pojazdów Euro 6 po 1 szt. zezwolenia EKMT,

zezwolenia EURO 4 grupy VI - 90 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski mogą uzyskać zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba posiadanych pojazdów normy EURO 4.

Powyższe zezwolenia przyznane przez Komisję Społeczną według wydawane będą do dnia 13 stycznia 2017 r.

TEMIN SKŁADANIA ODWOŁAŃ MIJA 5 STYCZNIA

III.

Wolna sprzedaż

zezwolenia EURO 4 grupy VII 825 szt.(z wyłączeniem A, GR, I,RUS i H) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 • przedsiębiorca może uzyskać 1 zezwolenie na każdy pojazd normy co najmniej EURO 4.


zezwolenia EURO 5 grupy VI – 870 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i Rus) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 • przedsiębiorca może uzyskać 1 zezwolenie na każdy pojazd normy co najmniej EURO 5.

IV.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem odbioru zezwolenia będzie:

- okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (1800 zł)

Wpłaty należy dokonać na konto NBP: Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

- odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;

- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych
w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności