GITD - treść główna

INFORMACJA 59/2016

Dot. wypełniania

wniosków o wydanie świadectwa kierowcy

Warszawa, 13 grudnia 2016 r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego przypomina o konieczności prawidłowego wypełniania wniosków. Prosimy o czytelne wypełnianie właściwych druków zgodnie z treścią wskazaną w rubrykach.

Prosimy o składanie wniosków po skompletowaniu wszystkich załączników, gdyż znacznie przyspiesza to proces realizacji.

Poniżej zamieszczony został wykaz najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu wniosków dotyczących świadectw kierowcy:

a) niewłaściwy formularz,

b) niepoprawne załączniki w tym:

- wiza jako dokument potwierdzający fakt legalnego zatrudnienia,

- kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy
z informacją o wysyłce i potwierdzeniu starsza niż trzy miesiące,

- nieczytelne kserokopie paszportu oraz prawa jazdy,

c) brak wymaganych pieczęci na dokumencie potwierdzającym fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP.

d) błąd w miejscu podpisu polegający na:

- podpisie niezgodnym z prawem do reprezentacji przedsiębiorstwa (zgodnie z KRS lub CEIDG),

- brak możliwości identyfikacji osoby podpisującej poprzez nieczytelny podpis,

UWAGA !

„Czytelny podpis" to podpis, to niekoniecznie podpis kaligraficzny, drukowany czy odręcznie napisane nazwisko, ale taki osobisty podpis, który umożliwia identyfikację nazwiska osoby podpisującej się, będącej uprawnioną do załatwienia sprawy, reprezentowania wnioskodawcy. Dopuszczalną formą podpisu jest parafa, jednak tylko i wyłącznie wraz z pieczęcią imienną.

Wnioski niekompletne albo niepoprawnie wypełnione stwarzają konieczność wykonywania dodatkowych czynności urzędniczych mających na celu uzupełnienie braków, czy też doprecyzowanie wniosku ze strony wnioskodawcy. Około 30 % wniosków składanych do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego zawiera błędy. Wnioski niekompletne wymagają nawet kilkukrotnego wracania do nich na etapie otwartego postępowania. Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku nie tylko ułatwia pracę urzędnikowi, ale także skraca czas konieczny do załatwienia sprawy, wydania dokumentu.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności