GITD - treść główna

INFORMACJA 43/2016

Dot. zmiany

wymogów wykonywania przewozów na terytorium Francji od 1 lipca 2016 r.

Warszawa, 12 lipca 2016 r.

W związku ze zmianą wymogów dotyczących wykonywania przewozów na terytorium Francji obowiązujących od 1 lipca 2016 r. (Loi Macron oraz Dekret nr 2016-418), poniżej zamieszczamy stosowne wyjaśnienia.

Należy podkreślić, że prezentowane informacje nie mają charakteru oficjalnych (strona francuska formalnie ich nie potwierdziła).

Zostały zredagowane na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministra Środowiska, Energii i Morza Francji, w tym działu FAQ's. Jednocześnie zaznaczamy, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa monitoruje sytuację i na bieżąco przekazuje stowarzyszeniom przewoźników drogowych wszelkie informacje uzyskane od strony francuskiej, dotyczące stosowania nowych regulacji. Ministerstwo podejmuje także zabiegi dyplomatyczne na rzecz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym w zakresie transportu na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Informacje dot. zaświadczenia o delegowaniu

Zaświadczenie o oddelegowaniu jest podstawowym dokumentem, który każdy kierowca jest zobligowany posiadać przy sobie na terytorium Francji. Zaświadczenie to musi zostać wydane dla każdego kierowcy przed rozpoczęciem pierwszej czynności transportowej na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Zaświadczenie musi również zawierać odniesienie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Z uwagi na fakt, że system ten zacznie działać w Polsce w 2017 r. do tego czasu w zaświadczeniu należy wskazywać numer przyznanej licencji wspólnotowej.

Zaświadczenie nie podlega rejestracji. Egzemplarz zaświadczenia musi posiadać przy sobie kierowca, a drugi egzemplarz przedstawiciel przedsiębiorstwa we Francji. Zaświadczenie musi być sporządzone w języku francuskim.

Przedstawiciel zagranicznego przedsiębiorcy

- przedstawicielem może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna,

- przedstawiciel musi posiadać swoją siedzibę we Francji,

- przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec francuskich służb kontroli za czynności podejmowane przez przedstawiciela,

- zadanie przedstawiciela to bycie łącznikiem pomiędzy przedsiębiorcą a służbami kontroli (składanie stosownych wyjaśnień, przedstawianie dokumentów, stawianie się na wezwania służb).

Dokumenty wymagane w pojeździe:

- egzemplarz zaświadczenia o delegowaniu,

- umowa o pracę kierowcy (brak wymogu tłumaczenia na język francuski),

- dokumenty wymagane innymi przepisami prawa.

Dokumenty, jakie musi posiadać przedstawiciel zagranicznego przedsiębiorcy:

- pozostałe dokumenty dotyczące zatrudnienia kierowcy tj. karta wynagrodzeń lub inny równoważny dokument, dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia,

- kopię powołania przedstawiciela,

- dokument wskazujący nazwę branżowego układu zbiorowego, którym objęty jest delegowany pracownik.

Sankcje karne i administracyjne

- brak zaświadczenia w pojeździe lub za zaświadczenie niespełniające warunków: mandat 4. klasy (max. 750 €).

- brak w pojeździe umowy o pracę pracownika lub umowy o wynajem pracownika: mandat 3. klasy (max. 450 €).

- uchybienia związane z oddelegowaniem pracowników: kara administracyjna 2.000 € za jednego kierowcę, a w przypadku ponownych naruszeń 4.000 € w ciągu jednego roku od dnia powiadomienia o pierwszej grzywnie; łączna kwota grzywien nie może przekroczyć 500.000 €.

Sankcje karne i administracyjne nie kumulują się.

Szczegółowe informacje, w tym także wzór zaświadczenia o delegowaniu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministra Środowiska, Energii i Morza Francji http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html. Część dokumentów dostępna jest w polskiej wersji językowej.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności