GITD - treść główna

INFORMACJA 57/2015

dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2016 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r.

Komisja Społeczna ustaliła następujące kryteria podziału zezwoleń EKMT z kontyngentu 2016.

Lista przyznanych zezwoleń EKMT

Protokół z posiedzenia Komisji

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania otrzymanych zezwoleń EKMT:

 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały w stosunku do posiadanych
  w roku 2015 zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności do Rosja, jednak nie więcej niż w złożonym wniosku;
 • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku (wg kart zdanych do 27 listopada 2015), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie;
 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy min. EURO 5;
 • Komisja Społeczna nie uwzględniła wniosków przedsiębiorców, którzy nie udokumentowali wykonanych przewozów, w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
 • Komisja Społeczna przy podziale zezwoleń EKMT/CEMT wzięła pod uwagę stan posiadanych pojazdów (z ważnym prawem dysponowania), zaewidencjonowanych
  w bazie BTM na dzień 27 listopada 2015 r.

Powyższe zasady dotyczą następujących grup zezwoleń EKMT:

 • EURO 5 grupy I 60 szt.
 • EURO 5 grupy II – 30 szt. (z wyłączeniem A)
 • EURO 5 grupy III – 70 szt. (z wyłączeniem A, GR, i I)

II.

Komisja Społeczna postanowiła rozdzielić pozostałe rodzaje zezwoleń EKMT/CEMT według następujących kryteriów:

 • zezwolenia EURO 5 grupy IV – 270 szt. (z wyłączeniem A, GR, i RUS) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
  1. przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o którą wnioskuje, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2015;
  2. przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie posiadali tego rodzaju zezwoleń w 2015 r., a wnioskowali o ich przydział - otrzymują 1 szt. zezwolenia;
  3. przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy co najmniej EURO 5.
 • zezwolenia EURO 6 grupy V36 szt. (z wyłączeniem GR, I i RUS) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
 1. przedsiębiorca otrzymuje po 1 szt. zezwolenia na każdy pierwszy pojazd normy co najmniej EURO 6 i na każdy kolejny trzeci pojazd po 1 szt. zezwolenia, jednakże nie więcej niż 8 szt. na przedsiębiorcę.
 • zezwolenia EURO 6 grupy VI24 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
 1. przedsiębiorca otrzymuje po 1 szt. zezwolenia na każdy pierwszy pojazd normy co najmniej EURO 6 i na każdy kolejny trzeci pojazd po 1 szt. zezwolenia, jednakże nie więcej niż 8 szt. na przedsiębiorcę.
 • zezwolenia EURO 4 grupy VI - 90 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)
 1. przedsiębiorca otrzymuje po 1 szt. zezwolenia na każdy pierwszy pojazd normy co najmniej EURO 4 i na każdy kolejny piąty pojazd po 1 szt. zezwolenia, jednakże nie więcej niż 2 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę.

Zezwolenia EKMT przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą od dnia 22 grudnia 2015 r. do dnia 11 stycznia 2016 r.

Termin składania odwołań mija 20 stycznia 2016 r.

III.

Wolna sprzedaż

 • zezwolenia EURO 4 grupy VII 825 szt.(z wyłączeniem A, GR, I,RUS i H) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
 1. przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie.
 • zezwolenia EURO 5 grupy VI – 870 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i Rus) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
 1. przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie.

IV.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem odbioru zezwolenia będzie:

- okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (1800 zł)

Wpłaty należy dokonać na konto NBP: Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

- odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;

- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych
w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności