GITD - treść główna

INFORMACJA 52/2014

Dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2015 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r.

Lista przyznanych zezwoleń EKMT

Komisja Społeczna ustaliła następujące kryteria podziału zezwoleń EKMT z kontyngentu 2015 (Protokół z posiedzenia Komisji).

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania otrzymanych zezwoleń EKMT:

 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały w ilości 25% w stosunku do posiadanych w roku 2014 zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności do Rosja;
 • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku (wg kart zdanych do
  21 października 2014), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie;
 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy min. EURO 5;
 • Komisja Społeczna nie uwzględniła wniosków przedsiębiorców, którzy nie udokumentowali wykonanych przewozów, w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
 • Komisja Społeczna przy podziale zezwoleń EKMT/CEMT wzięła pod uwagę stan posiadanych pojazdów (z ważnym prawem dysponowania), zaewidencjonowanych w bazie BTM na dzień 14 listopada 2014 r.

Komisja Społeczna informuje, że zezwolenia EURO 5 grupy IV (z wyłączeniem A, GR i RUS)zostały przydzielone przedsiębiorcom, którzy otrzymali zmniejszoną ilość zezwoleń EKMT/CEMT z ważnością do Rosji na rok 2015 w stosunku do roku 2014, a posiadali w roku 2014 zezwolenie z obszarem ważności na Rosję i Włochy, w wysokości odpowiadającej nieotrzymanej liczbie zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem do Rosji.

Zezwolenia EKMT przyznane przez Komisję Społeczną wydawane będą od dnia 17 grudnia 2014 r. do dnia 5 stycznia 2015 r.

II.

Pozostałe kategorie zezwoleń EKMT wydawane będą od dnia 17 grudnia 2014 r. do czasu wyczerpania się ich puli według następujących zasad:

 • zezwolenia EURO 3 grupy V- 50 sz. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS) można otrzymać po 1 szt., przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

przedsiębiorca posiada co najmniej 8 pojazdów EURO 3;

 • zezwolenia EURO 4 grupy V318 szt.(z wyłączeniem A, GR, I i RUS) można otrzymać po 5 szt. przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie;

 • zezwolenia EURO 4 grupy VI30 szt.(z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H) można otrzymać po 1 szt. przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4;

 • zezwolenia EURO 5 grupy V – 140 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie;

 • zezwolenia EURO 5 grupy VI – 1 500 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS i H) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie;

 • zezwolenia EURO 6 grupy VI120 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS i H) można otrzymać przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 6 na każde zezwolenie;

III.

Ponadto Komisja Społeczna informuje, że w związku z ograniczeniem liczby zezwoleń EKMT/CEMT z 670 z obszarem ważności Rosja w roku 2014 do 160 sztuk takich zezwoleń w roku 2015, ustalona została rekompensata w liczbie:

 • 15 zezwoleń Rosja kraje trzecie za każde nie przyznane zezwolenie EKMT/CEMT, pod warunkiem, że do dnia 21.10.2014 r. miał udokumentowane na tym zezwoleniu co najmniej 3 jazdy miesięcznie.
 • 10 zezwoleń Rosja kraje trzecie za każde nie przyznane zezwolenie EKMT/CEMT, pod warunkiem, że do dnia 21.10.2014 r. miał udokumentowane na tym zezwoleniu co najmniej 2-2,99 jazdy miesięcznie.
 • 5 zezwoleń Rosja kraje trzecie za każde nie przyznane zezwolenie EKMT/CEMT, pod warunkiem, że do dnia 21.10.2014 r. miał udokumentowane na tym zezwoleniu co najmniej 1-1,99 jazdy miesięcznie.
 • Rekompensata zezwoleń Rosja kraje trzecie nie przysługuje w przypadku gdy na zezwoleniu EKMT/CEMT do dnia 21.10.2014 r. udokumentowane zostały do 0,99 jazd miesięcznie.

IV.

W związku z podziałem na 2015 r. wszystkich posiadanych 160 szt. zezwoleń z ważności na Rosję, Komisja Społeczna nie przewiduje rozpatrywania odwołań zarówno w zakresie nie przyznania oczekiwanej przez przedsiębiorców liczby zezwoleń EKMT ważnych na Rosję, ani także w zakresie liczby przyznanych w ramach rekompensaty zezwoleń Rosja kr-3.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem odbioru zezwolenia będzie:

- okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (1800 zł)

Wpłaty należy dokonać na konto NBP: Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

- odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;

- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych
w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności