GITD - treść główna

INFORMACJA 5/2014

dot. rozpatrzenia odwołań od przyznanych zezwoleń EKMT 2014

Komisja Społeczna obradując w dniu 22 stycznia 2014 r., rozpatrzyła odwołania dot. zezwoleń EKMT/CEMT i podjęła następujące decyzje w zakresie przydziału zezwoleń EKMT:

I.

Zezwolenia przydzielono następującym przedsiębiorcom:

 • IV gr Euro 5 :

TP182477 - 1 szt.

TP 30873 - 2 szt.

 • oraz VI gr EURO 5

TB 2251 - 1 szt.

TP 49390 - 1 szt.

Pozostałe 17 szt. zezwoleń rozdzielono według następujących kryteriów:

1. Przedsiębiorca w terminie złożył odwołanie;

2. Posiadał lub nie posiadał zezwolenia EKMT z udziałem Rosji w 2013 roku;

3. Wykorzystał minimum 105 zezwoleń Rosja kraje trzecie z kontyngentu 2013 r. - takich firm wyselekcjonowano 25. Spośród tych firm ustalono kolejność od największej ilości posiadanych pojazdów min. Euro 5.

LP

Nr teczki

Nr podania

Zezwolenie

1.

TP21924

587

I gr Euro 5

2.

TP26382

214

I gr Euro 5

3.

TP59884

430

I gr Euro 5

4.

TP55042

36

I gr Euro 5

5.

TP7692

411

I gr Euro 5

6.

TG3427

218

I gr Euro 5

7.

TP68302

616

I gr Euro 5

8.

TP65044

245

IV gr Euro 5

9.

TP15752

418

IV gr Euro 5

10.

TP25357

577

IV gr Euro 5

11.

TP1308441

269

IV gr Euro 5

12.

TS620/M

537

IV gr Euro 5

13.

TP74428

255

IV gr Euro 5

14.

TP14720

271

IV gr Euro 5

15.

TP53887

384

IV gr Euro 5

16.

TH5095

386

IV gr Euro 5

17.

TP74631

18

IV gr Euro 5

18.

TP20475

215


19.

TP27824

481


20.

TP123082

515


21.

TP48185

574


22.

TP258388

477


23.

TP13155

210


24.

TP174901

511


25.

TP38261

121


Ponieważ dysponowano 17 szt. zezwoleń, w tym 7 szt. gr I Euro 5 oraz 10 szt. gr IV Euro 5 przyznano je firmom od pozycji 1 do 17. Powyższe zezwolenia należy odebrać w terminie do 7 lutego br.

W przypadku nieodebrania przez przedsiębiorcę przyznanego zezwolenia w terminie do 7 lutego br., zezwolenia będą przyznane kolejnym firmom z powyższej listy. Za każde przydzielone zezwolenie EKMT gr. I i IV Euro 5 potrąca się z limitu podstawowego zezwoleń 2014 po 15 szt. zezwoleń Rosja kraje trzecie.

II.

Zezwolenia EURO 3 grupy V (z wyłączeniem A, GR, I i RUS) przydziela się następującym przedsiębiorcom:

 • TP55042 - 2 szt.,
 • TP276757 - 1 szt.,
 • TP170896 - 1 szt.,
 • TP9335 - 1 szt.,
 • TP67451 - 2 szt.,
 • TP66122 - 2 szt.,
 • TP51865 - 1 szt.,
 • TP52424 - 2 szt.,
 • TP1311110 - 1 szt.,
 • TP267144 - 1 szt.

III.

Zezwolenia EURO 3 grupy VII (z wyłączeniem A, GR, I i RUS i H) przydziela się następującym przedsiębiorcom:

 • TP15455 - 2 szt.,
 • TP58383 - 2 szt.,
 • TP276757 - 1szt.,
 • TP204198 - 1 szt.,
 • TP170896 - 1 szt.,
 • TP227052 - 1 szt.,
 • TP97577 - 2 szt.,
 • TP182477 – 1 szt.,
 • TP1312923 – 2 szt.,
 • TP1343107 – 1 szt.,
 • TP93114 - 2 szt.,
 • TP201539 - 1 szt.,
 • TP256779 - 1 szt.,
 • TP51865 - 1 szt.,
 • TP1311110 - 1 szt.,
 • TP67990 - 1 szt.,
 • TP267144 - 1 szt.,
 • TP179422 - 1 szt.,
 • TP66445 - 1 szt.,
 • TP1369689 - 1szt.,
 • TP172522 - 1 szt.,
 • TP203897 - 1 szt.

IV.

Zezwolenia EURO 4 grupy V(z wyłączeniem A, GR, I i RUS) przydziela się następującym przedsiębiorcom:

 • TP49390 - 10 szt.,
 • TP9335 – 1 szt.,
 • TP42326 - 15 szt.,
 • TP11821 - 2 szt.,
 • TP67945 - 1 szt.,
 • TP62038 - 3 szt.,
 • TP67451 - 6 szt.,
 • TP198911 - 1 szt.,
 • TP155521 - 3 szt.,
 • TP51865 - 1 szt.,
 • TP117190 - 1 szt.,
 • TP192555 - 1szt.,
 • TP66445 - 1 szt.

Przydzielone zezwolenia EURO 4 grupy V (z wyłączeniem A, GR, I i RUS) należy odebrać nie później niż do 7 lutego br.

Po tym terminie ww. grupa zezwoleń wydawana będzie według następujących kryteriów:

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie;

· Przedsiębiorca może otrzymać nie więcej niż 5 szt. zezwoleń EURO 4 grupy V
(z wyłączeniem A, GR, I i RUS)
.

V.

Zezwolenia EURO 5 grupy V(z wyłączeniem A, GR, I i RUS) przydziela się następującym przedsiębiorcom:

 • TP12866 - 4 szt.,
 • TP95393 - 3 szt.,
 • TP11821 - 2 szt.,
 • TP67945 - 1 szt.,
 • TP8774 - 4 szt.,
 • TP66122 - 2 szt.,
 • TP69762 - 2 szt.,
 • TP155521 - 3szt.,
 • TP55160 - 2 szt.,
 • TP180042 - 2 szt.,

Wszystkie zezwolenia EKMT przydzielone przez Komisję Społeczną (dot. przedsiębiorców wymienionych w pkt I – V) należy odebrać do 7 lutego br.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem odbioru zezwolenia jest:

- okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty. W miesiącu styczniu opłata wynosi 1800 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto NBP: Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

- odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;

- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych
w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności