GITD - treść główna

INFORMACJA 9/2011

dot. podziału zezwoleń EKMT/CEMT

Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że na posiedzeniach które odbywały się w dniach 7-8 lutego 2011 roku, Komisja Społeczna - w związku z porozumieniem zawartym w Paryżu na posiedzeniu Transportowej Rady Zarządzającej Międzynarodowego Forum Transportowego, podczas którego strona rosyjska odstąpiła od wprowadzonych we wrześniu 2010 roku ograniczeń w zakresie liczby zezwoleń EKMT ważnych w Federacji Rosyjskiej - ponownie rozpatrzyła wnioski przedsiębiorców, posiadających mniejszą ilość zezwoleń EKMT w stosunku do 2010 r., opierając się na dotychczasowych zasadach podziału tychże zezwoleń oraz dokonała przydziału zezwoleń EKMT poszczególnym przedsiębiorcom do ilości posiadanej w 2010 roku.M

LISTA PRZYDZIELONYCH ZEZWOLEŃ EKMT

W tym dla przedsiębiorców, którzy złożyli podania nr 123, 156, 187, 193, 201, 219, 221, 237, 247, 274, 347, 402, 417 Komisja Społeczna przydzieliła zezwolenia EKMT Euro IV grupy 5, pomimo że na chwilę obecną przedsiębiorcy nie spełniają warunku posiadania odpowiedniej ilości pojazdów tej kategorii. Zezwolenia te mogą być odebrane w terminie do 15 marca 2011 roku , pod warunkiem że przedsiębiorcy uzupełnią lub wymienią brakujący tabor z kategorią min. Euro IV do ilości spełniającej ogólne zasady obowiązujące wszystkich przedsiębiorców. Jeżeli ww. przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości odbioru przyznanych zezwoleń, Komisja Społeczna prosi w terminie do 15 lutego 2011 roku o zadeklarowanie możliwości odbioru tych zezwoleń w kategorii Euro IV bowiem czynione są starania o uzyskanie dodatkowej liczby zezwoleń Euro III dla tych przedsiębiorców w wyniku ich wymiany w ramach otrzymanego kontyngentu.

Komisja postanowiła nie rozdzielać pozostałej części EKMT do czasu uzyskania informacji niezbędnych do ich racjonalnego rozdzielania.

Komisja Społeczna podjęła decyzję, że w stosunku do przedsiębiorców którzy uzyskali większą liczbę zezwoleń EKMT w roku 2011 w stosunku do roku 2010, będą obowiązywały następujące zasady:

  • w pierwszej kolejności, zmniejszenie limitu podstawowego Rosja kr 3
    o 10 szt. za każde zezwolenie EKMT powyżej ilości posiadanej w roku 2010;
    w przypadku nie wystarczającej ilości zezwoleń Rosja kraje trzecie za każde brakujące zezwolenie potrąca się z limitu podstawowego 1,5 zezwolenia Rosja ogólne 2011
  • w następnej kolejności, w przypadku braku limitu podstawowego zezwoleń Rosja kr 3, będzie zmniejszany limit podstawowy zezwoleń Rosja ogólne
    o 15 szt. za każde zezwolenie EKMT powyżej ilości posiadanej w roku 2010;
  • w przypadku braku lub niedostatecznej wysokości limitu zezwoleń Rosja kr 3 lub Rosja ogólne, przedsiębiorca nie będzie miał możliwości poboru zezwoleń w ww. kategoriach w ramach limitu dodatkowego do 30 czerwca 2011 roku .

OSTATECZNY TERMIN ODBIORU PRZYZNANYCH W DNIACH 7 i 8 LUTEGO 2011 ROKU ZEZWOLEŃ WYZNACZA SIĘ NA DZIEŃ 22 LUTEGO 2011 ROKU. TERMIN TEN JEST TERMINEM OSTATECZNYM I NIE ODEBRANIE ZEZWOLEŃ W WYZNACZONYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE ICH UTRATĄ .

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności