GITD - treść główna

INFORMACJA 5/2008

dot. spełniania przez przedsiębiorców wymogu dobrej reputacji

W związku z nieprawidłowościami dotyczącymi składania przez przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie licencji na międzynarodowy transport drogowy informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z ograniczonym zakresem karalności Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) przedsiębiorcy udziela się licencji, (…) , jeżeli:
członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji; wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:

  1. zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,
  2. wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z innym zakresem podanym w punkcie 13 formularza niż art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym nie może być podstawą określenia czy przedsiębiorca ubiegający się o wydanie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego spełnia wymóg dobrej reputacji i wnioski złożone z taka informacją nie będą realizowane.

Poniżej przedstawiamy wzory zapytania o udzielenie informacji (zapytania o niekaralność), które będą akceptowane przy realizacji wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.

Wzór wniosku: Zapytanie O Udzielenie Informacji O Osobie
Wzór 2 wniosku: Zapytanie O Udzielenie Informacji O Osobie

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności