GITD - treść główna

INFORMACJA 33/2008

dot. wprowadzenie winiet dla pojazdów o DMC 3,5 tony w Republice Słowenii

Dotycząca wprowadzenia z dniem 1 lipca 2008r. w Republice Słowenii obowiązku posiadania winiety dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5tony na przejazd autostradami i drogami ekspresowymi.

Od dnia 1 lipca 2008 r. wszystkie pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, tzn. motocykle, samochody osobowe oraz zespoły pojazdów, będą musiały być wyposażone w winietę na przejazd autostradami i drogami ekspresowymi w Republice Słowenii.

Z chwilą wprowadzenia winiet, zastosowane zostanie ograniczenie prędkości na przejazd przez istniejące na tych drogach punkty poboru opłat, jednakże ruch na nich będzie przebiegał w sposób niezakłócony.

Wprowadzeniu winiet będzie towarzyszył proces stopniowego likwidowania punktów poboru opłat na głównych, środkowych pasach ruchu autostrad i dróg ekspresowych.

Samochody ciężarowe, autobusy i inne pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, do momentu wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat bez zakłócania płynności ruchu drogowego, będą korzystały z dotychczasowego, klasycznego sposobu płacenia

za przejazd (gotówką, kartami płatniczymi bądź kredytowymi oraz kartą DARS Transporter); opłat będzie można dokonywać na krańcowych pasach ruchu punktów poboru opłat drogowych.

Szacowany koszt rocznej winiety to 55 euro (winieta będzie ważna od 1 grudnia poprzedniego roku do 31 stycznia roku następnego - łącznie 14 miesięcy), winiety półrocznej - 35 euro (ważna będzie przez sześć kolejnych miesięcy poczynając od dnia zakupu; w roku 2008 w sprzedaży będzie dostępna tylko winieta półroczna).

Wprowadzona zostanie również roczna winieta dla pojazdów jednośladowych motocykli, której koszt szacuje się na 27,5 euro. Sieć sprzedaży jest jeszcze w fazie projektowania, jednak przewiduje się, że winiety będą dostępne na stacjach benzynowych

w Słowenii oraz regionach przygranicznych krajów ościennych, a także w słoweńskich urzędach pocztowych i niektórych kioskach; sprzedaż jest przewidywana również za pośrednictwem automobilklubów w krajach sąsiadujących ze Słowenią.

Za jazdę po drogach bez ważnej nalepki - winiety, tzn. jazdę bez uiszczenia opłaty drogowej, a także za utrudnianie wykonywania przepisowych uprawnień właściwych organów sprawujących nadzór nad poborem opłat drogowych, projekt ustawy przewiduje karę pieniężną w wysokości od 300 do 800 euro .

Nadzór nad uiszczaniem opłat drogowych i prawidłowym stosowaniem winiet będzie pełnił zarządca dróg płatnych (DARS d.d.). Poza inspektorami zarządu dróg, do sprawowania nadzoru będą uprawnieni Policja, Inspektorat Drogowy Republiki Słowenii oraz Urząd Celny Republiki Słowenii. Wszystkie wymienione organy są również organami ścigania wykroczeń, co oznacza, że sprawcy będą karani stosownymi mandatami na miejscu popełnienia wykroczenia.

System winiet jest wprowadzany jako system przejściowy i ma obowiązywać do czasu wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat drogowych bez zakłócania płynności ruchu drogowego.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności