GITD - treść główna

INFORMACJA 58/2007

dot. przewozów okazjonalnych na obszarze Republiki Federalnej Niemiec

Na podstawie informacji uzyskanych z Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego Niemiec oraz zgodnie z Porozumieniem między Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Komunikacji Republiki Federalnej Niemiec w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych podróżnych i ładunków z dnia 11 września 1969 r. w brzmieniu nadanym na mocy porozumienia z dnia 8 listopada 1991 r., Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, iż przewozy okazjonalne nie stanowiące komunikacji liniowej, jak również nie będące przewozami wahadłowymi, wykonywane pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą (tzw. „busy") w komunikacji dwustronnej lub tranzytowej powinny być wykonywane na podstawie Książki INTERBUS bez zabierania i wysadzania pasażerów po drodze.

Zgodnie z zapisami ww. Porozumienia, przewozy okazjonalne nie wymagają zezwoleń w następujących przypadkach:

  1. jazd, które wykonywane są pojazdem samochodowym z tą samą grupą podróżnych na całej trasie przewozu, następnie do miejsca początkowego (jazda okrężna przy zamkniętych drzwiach),
  2. jazd, podczas których pasażerowie są przewożeni do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest jazdą w stanie próżnym,
  3. wyjazdów w stanie próżnym w celu odebrania i przewiezienia do miejsca początkowego grupy podróżnych, która przez tego samego przewoźnika została wcześniej przewieziona na zasadach określonych w punkcie 2.

Wykonując przewozy, które nie odpowiadają ww. postanowieniom, w każdym przypadku będą wymagane zezwolenia wydanego przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego Niemiec.

Wnioski o udzielenie zezwoleń należy składać w Urzędzie Federalnym ds. Transportu Towarowego Niemiec (Bundesamt Fur Guterverkehr), na adres:

Referat 13

Sachgebiet Marktzugang

Werderstrasse 34

D-50498 Koln

www.bag.bund.de,posteingang.referat13bag.bundde

Ponadto, w związku z licznymi przypadkami kontroli polskich przewoźników wykonujących przewozy pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą na terenie Niemiec informujemy, iż licencja na wykonywanie zarobkowego międzynarodowego transportu drogowego osób pojazdem innym niż autobus i autokar, udzielona przez ministra właściwego ds. transportu (zgodna z wzorem wynikającym z § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612) jest honorowana wyłącznie na terytorium Polski. Bowiem ustawodawca polski w stosunku do przedsiębiorcy wykonującego zarobkowo ww. przewozy, nałożył obowiązek posiadania takiej licencji - art. 3 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tj z 2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2088 ze zm.).

Zatem w stosunku do przedsiębiorców posiadających pojazdy, o których mowa powyżej, wyłączono obowiązek ubiegania się o licencję wspólnotową, która dot. wyłącznie autokarów lub autobusów wykonujących międzynarodowe przewozy osób.

Uprzejmie informujemy, że wypisy z licencji na wykonywanie zarobkowego międzynarodowego transportu drogowego osób pojazdem innym niż autobus i autokar, nie są honorowane przez właściwe służby kontrolujące po przekroczeniu terytorium Polski.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności