GITD - treść główna

INFORMACJA 20/2007

dot. rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwoleń zagranicznych na przewóz osób

Warszawa, dnia 23 grudnia 2004

Warszawa,12 kwietnia 2007 r.

BiuroObsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, żezgodnie z PROTOKOŁEM posiedzenia Komisji Społecznej do sprawpodziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi,które odbyło się w dniu 22. 03. 2007 r., wnioski oudzielenie zezwoleń zagranicznych na przewóz osób będąrozpatrywane przez Komisję ds. podziału zezwoleń, powołanąRozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca2006 r. (Dz. U. z dnia 22 marca 2006 r. Nr 47 poz. 344).

Wnioskimogą dotyczyć niżej wymienionych rodzajów zezwoleń naprzewozy:

W związku z powyższym informujemy, że wnioski o udzielenie ww.zezwoleń zgodnie z ZASADAMIPODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2007 ROKUnależy składać:

na miesiąc 2007

do dnia

Lista wniosków

wraz z decyzjami

opublikowana zostanie

o godz.16.00 w dniu

Odbiór zezwoleń

rozpocznie się

o godz.8.00

w dniu

Maj

Piątek

20 kwietnia 2007

Środa

25 kwietnia 2007

Czwartek

26 kwietnia 2007

Decydujedata wpływu do BOTM.

Wnioskizłożone w późniejszym terminie rozpatrywane będą wmiesiącu następnym.

Załącznikido Informacji:

Wcelu potwierdzenia złożenia wniosków na dany miesiąc, listaaktualizowana będzie na bieżąco
na stronie:
www.botm.gov.pl/index.php?i=osobowe-lista-maj

Zezwoleniaz danego miesiąca należy odbierać przez okres ważnościzezwolenia wydanego na odcinek polski.

Zezwoleniazagraniczne na przewóz okazjonalny powinny być wykorzystane wokresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania.

Zezwoleniazagraniczne na przewóz wahadłowy powinny być wykorzystanenie później niż w terminie ważności zezwolenia na polskiodcinek drogi.

Przydziałkolejnych zezwoleń zagranicznych może nastąpić wyłącznie wprzypadku rozliczenia wykorzystanych, wcześniej wydanych zezwoleń.

Niezwróceniedo BOTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnegorozpatrzenia kolejnego wniosku.

Powyższaprocedura dotyczy również przedsiębiorców - członkówstowarzyszeń przewoźników drogowych.

Listawniosków wraz z decyzjami oraz protokoły z posiedzeń Komisjiopublikowane zostaną
na stronie internetowej:
www.botm.gov.pl/osobowe-wynik-majInformacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności