GITD - treść główna

INFORMACJA 46/2006

dot. przewozu osób pomiędzy Polską a Serbią

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że w dniach
10-11 października 2006 r. w Warszawie odbyło się spotkanie polsko – serbskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.


Delegacja serbska poinformowała, że Republika Serbii jest sukcesorem wszystkich praw
i obowiązków Wspólnoty Państwowej Serbii i Czarnogóry. Republika Serbii uznaje
za obowiązującą umowę sporządzoną w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych.


Delegacje uzgodniły obowiązujące dla obu stron następujące zasady udzielania zezwoleń
na wykonywanie międzynarodowych dwustronnych regularnych przewozów drogowych osób:


 • Zezwolenia udziela się przedsiębiorcy, który na podstawie prawa wewnętrznego każdej
  ze stron jest uprawniony do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego
  w zakresie przewozu osób. Zezwolenia udziela się oraz przedłuża na okres wskazany przez przedsiębiorcę nie dłużej jednak niż na okres 5 lat, a dla prowadzenia połączenia regularnego wymagane jest posiadanie partnera zagranicznego. W wyjątkowych przypadkach - gdy nie ma możliwości znalezienia partnera - obie strony uzgodniły, że dołożą starań aby wydać zezwolenie przedsiębiorcy, który nie ma partnera zagranicznego.
 • Linie regularne mogą być obsługiwane wyłącznie autobusami.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na linię regularną należy składać w ministerstwie
  ds. transportu właściwym dla siedziby przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć:

  • rozkład jazdy wraz z wykazem przystanków, czasem odjazdów i przyjazdów, przejść granicznych oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami,
  • kopię umowy z zagranicznym przewoźnikiem drogowym o wspólnym prowadzeniu linii regularnej lub oświadczenie przedsiębiorcy o braku możliwości znalezienia partnera zagranicznego dla wspólnej obsługi danej linii,
  • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców,
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • cennik.


Po weryfikacji, pozytywnie załatwione, kompletne wnioski na wykonywanie regularnych międzynarodowych przewozów osób przekazywane są do ministerstwa właściwego


ds. transportu drugiej umawiającej się strony w celu wydania zezwolenia

na prowadzenie linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, udziela się przedsiębiorcy oraz jego partnerowi zagranicznemu zezwolenia, którego okres ważności jest taki sam dla przedsiębiorców obu stron.


 • Obie delegacje zobowiązały się, że dołożą starań na rzecz załatwienia wniosków w jak najkrótszym czasie w celu rozwoju dwustronnych przewozów regularnych.
 • Delegacje omówiły procedurę wydawania zezwoleń tranzytowych:


Uzgodniono, że wniosek przewoźnika do właściwego ministerstwa drugiej umawiającej się strony przekazany będzie za pośrednictwem właściwego ministerstwa kraju, w którym przedsiębiorca ma siedzibę.


Do wniosku należy dołączyć:


 • kopię zezwolenia,
 • rozkład jazdy wraz z wykazem przystanków, czasem odjazdów i przyjazdów, przejść granicznych oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami,
 • plan trasy przejazdu wraz z mapką,
 • liczbę zezwoleń, o które wnioskuje przedsiębiorca.


Rozkład jazdy musi być również w języku angielskim. Wnioski o wydanie zezwoleń tranzytowych będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W pilnych przypadkach termin ten może zostać skrócony. • Wydawanie zezwoleń na przewozy drogowe osób, zgodnie z protokołem z V Posiedzenia Komisji ds. transportu polsko-jugosłowiańskiego Komitetu ds. Współpracy Gospodarczej z dnia 16.09.1981 r., na zasadzie wzajemności, jest zwolnione z opłat.
 • Obie delegacje potwierdziły, że zgodnie z art. 3 umowy dwustronnej, przewozy okazjonalne nie wymagają zezwolenia, przewozy te mogą być wykonywane na podstawie dokumentów kontrolnych według wzoru ASOR lub umowy INTERBUS.Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności