GITD - treść główna

INFORMACJA 42/2006

dot. Zezwolenia Chorwacja ogólne ekologiczne

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że wyczerpana została pula zezwoleń Chorwacja ogólne z kontyngentu 2006 r.

Pula zezwoleń Chorwacja ogólne ekologiczne 2006 wydawana jest :
1. dla przedsiębiorców posiadających do czterech pojazdów uprawnionych do ich poboru – w liczbie jedna szt. na każdy z tych pojazdów,
2. dla przedsiębiorców posiadających powyżej czterech pojazdów uprawnionych do ich poboru – w liczbie cztery szt. na pierwsze cztery pojazdy i po jednej szt. na każdy kolejny czwarty taki pojazd.
Zezwolenia podlegają zwrotowi i nie zwrócone zezwolenia uniemożliwiają pobór kolejnych w ilości odpowiadającej liczbie niezwróconych zezwoleń.
Pojazdy wykonujące przewozy na zezwoleniach Chorwacja ogólne ekologiczne powinny spełniać wymogi ECMT Resolution 91/2 z certyfikatem Green Lorry.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia
11 października 2004 r., dotyczącą zawarcia Protokołu do Umowy przej?ciowej w sprawie handlu i kwestii zwi?zanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacką (Dz.U. UE nr L350/1 z dnia 25.11.2004 r.), na podstawie protokołu
nr 6 do Umowy tymczasowej, przewozy drogowe rzeczy tranzytem przez terytorium Chorwacji, wykonywane przez pojazdy ci??arowe zarejestrowane w Polsce, nie wymagają zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy.
Na podstawie ww. decyzji pojazdy zarejestrowane w Republice Chorwackiej korzystaj? z takich samych uprawnie? na terytorium Polski.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o międzynarodowych przewozach drogowych osób
i ładunków z dnia 30 września 1994 r., systemem zezwoleń objęte pozostają nadal przewozy dwustronne oraz do/z krajów trzecich.
Dwustronne przewozy ładunków nie wymagają zezwolenia jeżeli są wykonywane pojazdami ładowności do 3,5 t i masie całkowitej do 6 t (łącznie z przyczepą lub naczepą).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności