GITD - treść główna

INFORMACJA 4/2006

dot. pobór zezwoleń 2006

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że do czasu zatwierdzenia warunków wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2006 roku wprowadza się następujące zasady:
1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy jeśli posiada ważną licencję oraz wypisy w liczbie równej pojazdom,
do których ma prawo dysponowania na dzień poboru zezwoleń.
2. Zezwolenia limitowane odbierane będą przez przewoźników do dnia
30 czerwca oraz do dnia 30 listopada 2006, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.
3. Pobór zezwoleń wynosi 25 % limitu naliczonego wg. pkt.4
na podstawie zezwoleń pobranych do dnia 27 grudnia 2005 r.
4. Wysokości limitów niżej wymienionych zezwoleń reglamentowanych ustalone zostały w oparciu o wysokość kontyngentu zezwoleń na rok 2006:
1) Wysokości limitu zezwoleń Rumunia ogólne, Serbia i Czarnogóra loco
i tranzyt ustalone zostały w wysokości odpowiadającej 60% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 31 stycznia 2006 roku w oparciu o wysokość kontyngentu zezwoleń, wynikającego
z umowy dwustronnej, który w przypadku ustalenia dodatkowych zezwoleń ponad wysokość kontyngentu, spowoduje korektę limitów
2) Zezwolenia : Armenia ogólne, Białoruś kraje trzecie, Bułgaria tranzyt UE, Czechy kraje trzecie, Finlandia kraje trzecie, Kirgistan kraje trzecie, Rumunia kraje trzecie, Rumunia tranzyt UE, Norwegia kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie, Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie, Węgry kraje trzecie, wydawane będą w wysokości 90 % zezwoleń z kontyngentu 2006, prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 31 stycznia 2006 roku
3) Zezwolenia: Bułgaria kraje trzecie, Chorwacja kraje trzecie, Mołdawia kraje trzecie, wydawane będą w wysokości 50 % zezwoleń z kontyngentu 2006, prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 31 stycznia 2006 roku
4) Maksymalna liczba zezwoleń danego rodzaju będących w posiadaniu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć: 2 szt. na każdy uprawniony pojazd posiadający prawo poboru wg.pkt.1
5.Limit należny na rok 2006 zostanie naliczony wg. zwrotów na dzień
31 stycznia 2006 r.
6. Zezwolenia zagraniczne: Chorwacja ogólne, Litwa kraje trzecie, Łotwa kraje trzecie, Słowacja kraje trzecie wydawane będą:
1) dla przedsiębiorców posiadających do czterech pojazdów uprawnionych do ich poboru – w liczbie jedna szt. na każdy z tych pojazdów,
2) dla przedsiębiorców posiadających powyżej czterech pojazdów uprawnionych do ich poboru – w liczbie cztery szt. na pierwsze cztery pojazdy i po jednej szt. na każdy kolejny czwarty taki pojazd.
3) Zezwolenia wymienione w pkt.6 pobrane w roku 2005 i nie rozliczone, uniemożliwiają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2006 w podwójnej ilości niezwróconych zezwoleń.
7. Zezwolenia, poza zezwoleniami wymienionymi w pkt.4 i 6 wydawane będą
w liczbie trzy szt. na każdy pojazd uprawniony opisany w pkt.1. Zezwolenia niezwrócone, powodują z dniem rozpoczęcia wydawania odpowiednich zezwoleń z kontyngentu 2006, zmniejszenie limitu zezwoleń jednorazowych
o ilość niezwróconych zezwoleń.
8. Pobór kolejnych zezwoleń może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych.
9. Niezwrócone zezwolenia wymienione w pkt.4 i 6, z kontyngentu 2005, powodują z dniem rozpoczęcia wydawania odpowiednich zezwoleń
z kontyngentu 2006, zmniejszenie limitu zezwoleń jednorazowych na rok 2006 o podwójną ilość niezwróconych zezwoleń.
10. Zezwolenia z roku 2005 prawidłowo wykorzystane i zwracane do dnia
28 lutego 2006 odblokowują sukcesywnie limit na rok 2006 o podwójną ilość zwróconych zezwoleń.
11. Po dniu 28 lutego 2006 zwroty zezwoleń z roku 2005 nie będą przyjmowane.
12. Nie zwrócenie do BOTM zezwoleń z roku 2005 lub zwrócenie nie wykorzystanych zezwoleń reglamentowanych, uniemożliwia dodatkowy przydział zezwoleń w trybie naliczania dodatkowych limitów.
13. Wydawanie zezwoleń rosyjskich i białoruskich na rok 2006 (uprawniających do wykonywania przewozów od dnia 1 stycznia 2006) prowadzi się odpowiednio do INFORMACJI 92/2005 oraz INFORMACJI 2/2006

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności