GITD - treść główna

INFORMACJA 37/2006

dot. formy pełnomocnictwa

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wykorzystaniu zezwoleń zagranicznych i ustawicznym przekraczaniem zakresu pełnomocnictwa przez część pełnomocników oraz działając w celu ochrony dobrego imienia przedsiębiorców, BOTM uprzejmie informuje i przypomina, iż zgodnie z art. 33 § 2 i § 3 kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa może zostać sporządzony przez notariusza, konsula, jak również przez organ prowadzący postępowanie. Adwokat lub radca prawny może samodzielnie uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
Osoby pełnomocnika i mocodawcy powinny być określone w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania), przy czym podpis mocodawcy musi obejmować co najmniej nazwisko i mieć charakter podpisu własnoręcznego.
Zakres pełnomocnictwa może obejmować upoważnienie do wszelkich spraw w imieniu strony w postępowaniu administracyjnym lub do prowadzenia poszczególnych spraw albo też ich części, bądź tylko do niektórych czynności.
Przypominamy, iż pełnomocnictwo przesłane faksem do BOTM nie spełnia wymogu oryginalności oraz urzędowego poświadczenia i jako takie nie będzie upoważniało do działania w imieniu mocodawcy.


Wzór pełnomocnictwa

<right>Warszawa, 01.09.2006 .</right>Jan Kowalskiul. Daleka 10 02-021 Kraków(pieczątka firmy)

Pełnomocnictwo

Niniejszym upoważniam Pana Krzysztofa Nowaka, zam. Warszawa, ul. Baśniowa 23/1; leg. się dowodem osobistym ABC 111111, do poboru zezwoleń zagranicznych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie. Pełnomocnictwo jest jednorazowe/ ważne do dnia 30 września 2006 r.

Jan Kowalski
(podpis własnoręczny)

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności