GITD - treść główna

INFORMACJA 36/2006

dot. wydawania zezwole? Rosja dodatkowe ogólne w trybie na podania

Biuro Obs?ugi Transportu Mi?dzynarodowego uprzejmie informuje, ?e na podstawie
protoko?u Komisji Spo?ecznej z dnia 23.08.06r. zezwolenia Rosja dodatkowe ogólne s? dystrybuowane na zasadzie INFORMACJI BOTM 30/2006 oraz w trybie na podania w miar? istniej?cych mo?liwo?ci BOTM oraz rozliczonych limitów pod warunkiem wykorzystania zezwole? Rosja ogólne dodatkowe. Prawid?owo wykorzystane zezwolenia Rosja ogólne dodatkowe b?d? uwzgl?dniane przy okre?leniu i naliczeniu limitu na 2007r.*
Zezwolenia nie zwrócone oraz niepoprawnie wykorzystane b?d? potr?cane na zasadach wymienionych w Informacji 15/06. Za niewykorzystane, zwracane do BOTM zezwolenia „Rosja ogólna dodatkowe 2006" pobrane przez przedsi?biorców w trybie dotychczasowym i na podstawie wniosków nie b?d? dokonywane zwroty wniesionych op?at.

*Warunki limitu b?d? rozliczane w zale?no?ci od kontyngentu zezwole? Rosja ogólne na 2007r.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności