GITD - treść główna

INFORMACJA 32/2006

dot. tranzytu przez Chorwację

Biuro Obs?ugi Transportu Mi?dzynarodowego uprzejmie informuje, ?e zgodnie
z decyzj? Rady Unii Europejskiej z dnia 11 pa?dziernika 2004 r., dotycz?c? zawarcia Protoko?u do Umowy przej?ciowej w sprawie handlu i kwestii zwi?zanych z handlem pomi?dzy Wspólnot? Europejsk? a Republik? Chorwack? (Dz.U. UE nr L350/1 z dnia 25.11.2004 r.), na podstawie protoko?u nr 6 do Umowy tymczasowej, przewozy drogowe rzeczy tranzytem przez terytorium Chorwacji, wykonywane przez pojazdy ci??arowe zarejestrowane w Polsce, nie wymagaj? zezwolenia na wykonywanie mi?dzynarodowych przewozów drogowych rzeczy.
Na podstawie ww. decyzji pojazdy zarejestrowane w Republice Chorwackiej korzystaj? z takich samych uprawnie? na terytorium Polski.
Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z umow? mi?dzy Rz?dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz?dem Republiki Chorwacji o mi?dzynarodowych przewozach drogowych osób i ?adunków z dnia 30 wrze?nia 1994 r., systemem zezwole? obj?te pozostaj? nadal przewozy dwustronne oraz do/z krajów trzecich.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności