GITD - treść główna

INFORMACJA 21/2006

dot. składania informacji o przewozach wykonanych na podstawie zezwoleń EKMT

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, ze zgodnie z wnioskami przedsiębiorców pierwsza ocena wykorzystania zezwoleń EKMT zostanie dokonana za I kwartał 2006 roku. W związku z tym BOTM przypomina, że 15 kwietnia mija termin składania informacji
o przewozach wykonanych na podstawie zezwoleń EKMT w tym okresie. Przypominamy również,
że zgodnie z regulaminem EKMT zezwolenie EKMT może zostać cofnięte (unieważnione) przedsiębiorcom, którzy w tym terminie nie przekażą do BOTM informacji o wykonanych przewozach (białe strony z karnetów EKMT) przedsiębiorcom, którzy wykorzystują zezwolenia nieprawidłowo
albo sporadycznie.

Zezwolenia EKMT są to zezwolenia wielokrotne i wielostronne przyznawane krajom członkowskim Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Na ich podstawie można wykonywać przewozy między krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria.
Zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów przedsiębiorcy, któremu zostało przyznane jednakże każdorazowo z zezwolenia może korzystać tylko jeden pojazd.
Zezwolenie EKMT jest ważne wyłącznie z prawidłowo wypełnionym karnetem .

1. Zezwoleń EKMT nie wolno stosować do przewozów do/z/przez kraje spoza EKMT.
Wykaz krajów członkowskich EKMT:
Albania (Al.), Armenia (ARM), Austria (A), Azerbejdżan (AZ), Białoruś (BY),
Belgia (B), Bośnia i Hercegowina (BIH), Bułgaria (BG), Chorwacja (HR), Czechy (CZ),
Dania (DK), Estonia (EST), Finlandia (Fin), Francja (F), Gruzja (GE), Niemcy (D),
Grecja (GR),Węgry (H), Irlandia (IRL), Włochy (I), Łotwa (LV), Lichtenstein (FL), Litwa (LT), Luksemburg (L), FYR Macedonia (MK), Malta (M), Mołdawia (MD), Holandia (NL),
Norwegia (N), Polska (PL), Portugalia (P), Rumunia (RO), Rosja (RUS), Serbia
i Czarnogóra (SCG), Słowacja (SK), Słowenia (SLO), Hiszpania (E), Szwecja (S),
Szwajcaria (CH), Turcja (TR), Ukraina (UA), Wielka Brytania (UK).

2. Zezwolenie EKMT musi być ważne na całej trasie wykonywanego przewozu tj. w kraju załadunku, we wszystkich krajach tranzytowanych i w kraju wyładunku.

3. Zezwolenia, których użytkowanie jest ograniczone terytorialne (posiadają wbitą na zezwoleniu czerwoną okrągłą pieczątkę z symbolem kraju) nie mogą być używane do wykonywania przewozów
w relacji z krajami, których symbole widnieją na pieczęciach mimo, że na podstawie uzgodnień dwu- lub wielostronnych zezwolenia do tych krajów nie są wymagane,
- Np. przy przewozie Polska – Grecja, w tranzycie przez kraje spoza UE może być użyte tylko zezwolenie EKMT ważne na terytorium Grecji jako upoważniające
do przejazdu tranzytowego przez terytorium Rumunii lub Serbii i Czarnogóry, mimo że na przewóz do/z Grecji, od polskiego przewoźnika, nie jest wymagane zezwolenie greckie
- Np. przy przewozie Austria – Grecja w tranzycie przez terytoria krajów spoza UE, jako upoważniające do przejazdu tranzytowego przez terytoria tych krajów, może być użyte tylko zezwolenie EKMT ważne zarówno na terytorium Austrii jak i Grecji mimo że przewóz odbywa się między krajami UE i od polskiego przewoźnika nie są wymagane zezwolenia na wwóz
i wywóz ładunków z tych krajów.

4. Zezwolenie EKMT musi znajdować się w pojeździe od miejsca załadunku do miejsca wyładunku,
w związku z czym zezwolenie EKMT używane przy powrocie z Rosji nie może być użyte na wjazd do Rosji przez kolejny pojazd jadący z ładunkiem np. z Belgii do Rosji natychmiast po tym jak pierwszy pojazd przekroczy granice rosyjsko-białoruską lub białorusko-polską mimo, że na wywóz ładunku z Belgii do kraju trzeciego i przejazd tranzytem przez Niemcy polscy przewoźnicy zezwoleń nie potrzebują.
5. Zezwolenie EKMT nie uprawnia do przewozów kabotażowych - tj przewozów wewnątrz poszczególnych krajów.
6. Z dniem 1 stycznia 2006 nastąpiła zmiana przepisów dotyczących wykorzystywania zezwoleń EKMT oraz zmiana wzorów certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i warunków dopuszczenia do ruchu związana ze zmianą tych wymogów
i warunków. Nowy, obowiązujący od 1 stycznia 2006 roku Poradnik dla korzystających z zezwoleń wielostronnych - /dokument CEMT/CM(2005)FINAL/ dostępny jest na stronie internetowej EKMT:
w języku angielskim pod adresem http://www.cemt.org/topics/road/roaddocs.htm
w języku francuskim pod adresem http://www.cemt.org/online/council/2005/CM200509Ff.pdf
Wszystkie certyfikaty wydane przed 1 stycznia 2006 roku zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wystawione.

Zezwolenie EKMT nie zastępuje zezwoleń wymaganych dla przewozów specjalnych
np. ponadgabarytowych, ładunków niebezpiecznych itp.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności