GITD - treść główna

INFORMACJA 14/2006

dot. DZIAŁALNOŚĆ SPEDYCYJNA W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM

W związku z licznymi pytaniami ze strony przedsiębiorców dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że licencje na spedycje będą udzielane przez właściwe miejscowo starostwa powiatowe. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje w tym zakresie.

Z dniem 1 lipca 2006 r. wchodzą w życie przepisy art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1497).
Powyższą zmianą do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) wprowadzono zapisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (art. 4 pkt 3 lit. b tej ustawy).

1. Pośrednictwo przy przewozie rzeczy (p.p.r.) jest jednym z elementów działalności spedycyjnej w zakresie transportu drogowego. Każdy, kto wykonuje spedycję podlega więc przepisom ustawy o transporcie drogowym w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Nie dotyczy to spedytorów zajmujących się wyłącznie spedycją w innych niż transport drogowy gałęziach transportu.
Pośrednictwo p.p.r. może dotyczyć zarówno transportu krajowego jaki międzynarodowego.

2. Zgodnie z art. 12 ust. 1a ww. ustawy o transporcie drogowym dla wykonywania pośrednictwa p.p.r. zarówno krajowego jaki międzynarodowego, niezbędnie jest uzyskanie licencji na krajowy transport drogowy rzeczy oraz posiadanie zabezpieczenia finansowego
w wysokości 50 000 euro.
Licencja na międzynarodowy transport drogowy rzeczy nie pozwala na wykonywanie pośrednictwa p.p.r. (zarówno krajowego jak i międzynarodowego).

3. Jeżeli przedsiębiorca, prowadzący pośrednictwo p.p.r, równolegle wykonuje także transport drogowy, to dla każdego pojazdu, dla którego otrzymuje wypis z licencji na krajowy transport drogowy rzeczy musi mieć odrębnie udokumentowaną sytuację finansową ( 9 000 euro dla pierwszego pojazdu, a następnie odpowiednio do liczby pojazdów po 5 000 euro). Dlatego też, w takim przypadku wymagana kwota powinna wynosić łącznie 50 000 euro
+ 9 000 euro (na pierwszy pojazd) + po 5 000 euro (na każdy następny pojazd).

4. Przedsiębiorca wykonujący jednocześnie pośrednictwo p.p.r. i przewozy drogowe,
w transporcie krajowym otrzymuje jedną licencję na krajowy transport drogowy rzeczy.
Natomiast w transporcie międzynarodowym musi mieć dwie licencje; dla przewozów: międzynarodową, dla pośrednictwa p.p.r. – krajową.


5. Licencja na krajowy transport drogowy rzeczy przy pośrednictwie p.p.r. wydawana jest bez wypisów.
Warunki uzyskania takiej licencji określa art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym,
z wyłączeniem zapisów dotyczących kierowców oraz tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
Licencji na krajowy transport drogowy, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy
o transporcie drogowym, udziela się na okres od 2 do 50 lat.
Opłata za jej udzielenie ustalona jest zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (…) (Dz. U. Nr 159, poz 1664).

6. Jednym z warunków niezbędnych dla otrzymania licencji na krajowy transport drogowy przy pośrednictwie p.p.r. jest certyfikat kompetencji zawodowych.
Dla licencji na krajowy transport drogowy rzeczy przedłożony powinien być certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy.
Do otrzymania licencji na krajowy transport drogowy przy pośrednictwie p.p.r. może być przedłożony również certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, ponieważ przy sprawdzaniu wiedzy na certyfikat międzynarodowy integralną część egzaminu stanowi również sprawdzenie wiedzy niezbędnej dla uzyskania certyfikatu krajowego.

7. Licencja na krajowy transport drogowy rzeczy dla wykonujących pośrednictwo p.p.r. będzie obowiązkowa od dnia 1 lipca 2006 r. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym właściwym do udzielenia tej licencji będzie starosta wg siedziby przedsiębiorcy.
Odnośnie wzoru licencji jest to licencja na krajowy transport drogowy rzeczy (zgodna
z rozporządzeniem w tej sprawie). Przepisy ustawy nie przewidują możliwości nanoszenia dodatkowych informacji, pozwalających na zróżnicowanie licencji dla wykonujących pośrednictwo p.p.r. od licencji na wykonywanie przewozów drogowych.

8. Od dnia 1 lipca 2006 r. przedsiębiorca wykonujący pośrednictwo p.p.r. powinien posiadać udzieloną licencję na krajowy transport drogowy rzeczy.
Jednocześnie przepisy umożliwiające udzielenie takiej licencji wchodzą
w życie również z dniem 1 lipca 2006 r. i nie przewidują żadnego okresu przejściowego.

Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o bezpośredni kontakt u właściwego miejscowo starostwa powiatowego i składanie wniosków tak, aby udzielenie licencji spedycyjnej mogło nastąpić przed 1 lipca 2006 r.Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności