GITD - treść główna

INFORMACJA 92/2005

dot. wydawanie zezwoleń rosyjskich i białoruskich z kontyngentu 2006 r.

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że do czasu ustalenia warunków wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2006 roku wprowadza się następujące zasady:
1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy jeśli posiada ważną licencję oraz wypisy w liczbie równej pojazdom,
do których ma prawo dysponowania na dzień poboru zezwoleń.
2. Zezwolenia limitowane odbierane będą przez przewoźników w okresach półrocznych, odpowiednio do dnia 30 czerwca oraz 30 listopada 2006,
pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.
3. Wysokości limitów niżej wymienionych zezwoleń reglamentowanych ustalone zostały w oparciu o wysokość kontyngentu zezwoleń na rok 2006:
 limit zezwoleń Rosja kr.3 dla poszczególnych przewoźników ustala się
w wysokości odpowiadającej 80% zezwoleń Rosja kr. 3 prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 31 stycznia 2006 roku w ramach limitu i w trybie naliczonych dodatkowych limitów.
 limit zezwoleń Rosja ogólne dla poszczególnych przewoźników ustala się
w wysokości odpowiadającej 95% zezwoleń Rosja bez krajów trzecich prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 31 stycznia 2006
w ramach limitu i w trybie naliczonych dodatkowych limitów.
 Za zezwolenia Rosja kr. 3 2005 stanowiące podstawę ustalenia limitu nie uważa się zezwoleń wydanych jako Rosja kr.3 granica na podania.
 Za zezwolenia Rosja bez krajów trzecich 2005 stanowiące podstawę ustalenia limitu, nie uważa się zezwoleń wydanych m.in. jako: Rosja bez krajów trzecich poza limitem na podania, Rosja bez krajów trzecich granica na podania.
 Limit zezwoleń Białoruś ogólne ustala się w wysokości 110 % zezwoleń pobranych od dnia 17 lutego 2005, prawidłowo wykorzystanych
i zwróconych na dzień 31 stycznia 2006
4. Dokładny wskaźnik procentowy zezwoleń zwróconych zostanie podany po dniu 29 grudnia 2005
5. Maksymalna liczba zezwoleń danego rodzaju będących w posiadaniu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć: 2 szt. na każdy uprawniony pojazd posiadający prawo poboru wg.pkt.1
6. Pobór kolejnych zezwoleń może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych z zachowaniem zasady, o której mowa w pkt. 5.
7. Niezwrócone zezwolenia z kontyngentu 2005, powodują z dniem rozpoczęcia wydawania odpowiednich zezwoleń z kontyngentu 2006, zmniejszenie limitu zezwoleń jednorazowych na rok 2006 o podwójną ilość niezwróconych zezwoleń.
8. Za zezwolenia niezwrócone z kontyngentu 2005 uważa się zezwolenia wydane jako: Rosja bez krajów trzecich 2005, Rosja bez krajów trzecich 2005 na podania, Rosja bez krajów trzecich poza limitem na podania, Rosja bez krajów trzecich granica na podania, Rosja bez krajów trzecich kooperacja na podania, Rosja kr.3 – 2005, Rosja kr.3 granica na podania, Rosja kr.3 na podania, Białoruś ogólna limit, Białoruś ogólna na podania.
9. Zezwolenia z roku 2005 prawidłowo wykorzystane i zwracane do dnia
28 lutego 2006 odblokowują sukcesywnie limit na rok 2006 o podwójną ilość zwróconych zezwoleń.
10.Po dniu 28 lutego 2006 zwroty zezwoleń z roku 2005 nie będą przyjmowane.
11.Nie zwrócenie do BOTM zezwoleń z roku 2005 lub zwrócenie nie wykorzystanych zezwoleń reglamentowanych, uniemożliwia dodatkowy przydział zezwoleń w trybie naliczania dodatkowych limitów.
12. Wydawanie zezwoleń rosyjskich i białoruskich na rok 2006 (uprawniających do wykonywania przewozów od dnia 1 stycznia 2006) planowane jest na dzień 29 grudnia br.
13.Pobór zezwoleń wynosi 25 % limitu naliczonego wg. pkt.3
na podstawie zezwoleń pobranych do dnia 27 grudnia 2005 r.
14.Limit należny na rok 2006 zostanie naliczony wg. zwrotów na dzień
31 stycznia 2006

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności