GITD - treść główna

INFORMACJA 8/2005

dot. zezwolenia EKMT zasady i warunki korzystania

Zezwolenia EKMT – podstawowe informacje, zasady i warunki korzystania
Zezwolenia EKMT są to zezwolenia wielokrotne i wielostronne przyznawane krajom członkowskim Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Na ich podstawie można wykonywać przewozy między krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria.
Ważność zezwolenia może być ograniczona terytorialnie. O wyłączeniu danego kraju (mimo członkostwa w EKMT) informuje czerwona pieczęć z symbolem kraju.
Zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów przedsiębiorcy, któremu zostało przyznane jednakże każdorazowo z zezwolenia może korzystać tylko jeden pojazd.
Z zezwoleń EKMT mogą korzystać pojazdy posiadające odpowiednie ważne certyfikaty.
W roku 2005 dla pojazdów polskich jest to min. EURO 3 i certyfikat bezpieczeństwa „S". Podczas wykonywania przewozu warunek posiadania ważnego certyfikatu bezpieczeństwa obowiązuje także naczepę/przyczepę.
Zezwolenie EKMT wykorzystywane do przewozu musi być ważne na całej trasie przewozu
tj. w kraju załadunku, kraju wyładunku i krajach tranzytowanych.
Uwaga: w przypadku przewozu z użyciem zezwolenia EKMT nie ma znaczenia zwolnienie polskich przewoźników z obowiązku posiadania zezwoleń z tytułu np. przynależności do UE.

Zezwoleń nie stosuje się do przewozów do/z/przez kraje spoza EKMT.

Zezwolenie EKMT nie uprawnia do przewozów kabotażowych - tj wewnątrz poszczególnych krajów.
Przewóz kabotażowy: miejsce załadunku i miejsce wyładunku towaru znajduje się na terytorium tego samego kraju i nie jest to kraj rejestracji pojazdu.
Rozwożenie wwiezionego ładunku (wyładunek wwiezionego towaru w wielu miejscach bez operacji załadunku tego towaru na terenie danego kraju) oraz zbieranie ładunku w celu wywiezienia (załadunek towaru w wielu miejscach bez operacji wyładunku tego towaru na terenie dane kraju) nie jest kabotażem.

Zezwolenie EKMT nie zastępuje zezwoleń wymaganych dla przewozów specjalnych np. ponadgabarytowych, ładunków niebezpiecznych itp.Kontrola wykorzystywania zezwoleń EKMT
Zezwolenie EKMT jest ważne wyłącznie z wypełnionym prawidłowo karnetem i powinno, od miejsca załadunku do miejsca wyładunku, znajdować się w pojeździe.
Służby kontrolne każdego kraju członkowskiego EKMT są uprawnione do kontroli zezwolenia EKMT, karnetu i certyfikatów oraz do zatrzymania zezwolenia, w przypadku nieprawidłowego wykorzystania.

Zezwolenie może zostać zatrzymane przez kontrolującego i/lub cofnięte (unieważnione) przez organ wydający w przypadku:
 podejrzenia o fałszerstwo zezwolenia lub certyfikatów lub innych dokumentów obowiązujących podczas wykonywania przewozu,
 nieprawidłowego wykorzystywania np. użytkowania zezwolenia, które jest nieważne
w jednym z krajów będących na trasie przewozu,
 wykorzystywania jedynie do przewozów bilateralnych np. jedynie w relacji
Polska–Rumunia, bez realizacji przewozów trójstronnych,
 niewystarczającego ich wykorzystywania,
 przekroczenia dopuszczalnego maksymalnie sześciotygodniowego okresu wykonywania przewozów drogowych wewnątrz EKMT (bez powrotu do Polski), na podstawie jednego zezwolenia,
 stwierdzonego nie wypełniania lub nieprawidłowego wypełnia karnetu,
 nie oddawania lub nieterminowego składania białych kart z karnetu EKMT, które użytkujący zezwolenie ma obowiązek przekazywać do BOTM co miesiąc w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wypełnianie kart karnetu:
Karta karnetu powinna być wypełniona dokładnie i czytelnie oraz zgodnie
z instrukcją (WAŻNE UWAGI) umieszczoną na wewnętrznej stronie okładki karnetu.
Uwaga: Ponieważ w karnetach użyto kart samokopiujących, podczas wpisywania karty należy używać twardej przekładki między kompletami (oryginał - kopia) poszczególnych stron.
Wykaz krajów członkowskich znajduje się na pierwszej stronie zezwolenia oraz poniżej:

Albania (Al.), Armenia (ARM), Austria (A), Azerbejdżan (AZ), Białoruś (BY), Belgia (B), Bośnii Hercegowina (BiH), Bułgaria (BG), Chorwacja (HR), Czechy (CZ), Dania (DK), Estonia (EST), Finlandia (Fin), Francja (F), Gruzja (GE), Niemcy (D), Grecja (GR),
Węgry (H), Irlandia (IRL), Włochy (I), Łotwa (LV), Lichtensztein (FL), Litwa (LT), Luksemburg (L),FYR Macedonia (MK), Malta (M), Mołdawia (MD), Holandia (NL), Norwegia (N), Polska (PL), Portugalia (P), Rumunia (RO), Rosja (RUS),
Serbia i Czarnogóra (SCG), Słowacja (SK), Słowenia (SLO), Hiszpania (E), Szwecja (S), Szwajcaria (CH), Turcja (TR), Ukraina (UA), Wielka Brytania (UK).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności