GITD - treść główna

INFORMACJA 73/2005

dot. ogólne zasady korzystania z zezwoleń EKMT/CEMT

Zezwolenia EKMT są to zezwolenia wielokrotne i wielostronne przyznawane krajom członkowskim Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Na ich podstawie można wykonywać przewozy między krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria.
Zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów przedsiębiorcy, któremu zostało przyznane jednakże każdorazowo
z zezwolenia może korzystać tylko jeden pojazd.
Zezwolenie EKMT jest ważne wyłącznie z prawidłowo wypełnionym karnetem .

1. Zezwoleń EKMT nie stosuje się do przewozów do/z/przez kraje spoza EKMT.
Wykaz krajów członkowskich EKMT:
Albania (Al.), Armenia (ARM), Austria (A), Azerbejdżan (AZ), Białoruś (BY),
Belgia (B), Bośnia i Hercegowina (BIH), Bułgaria (BG), Chorwacja (HR), Czechy (CZ),
Dania (DK), Estonia (EST), Finlandia (Fin), Francja (F), Gruzja (GE), Niemcy (D),
Grecja (GR),Węgry (H), Irlandia (IRL), Włochy (I), Łotwa (LV), Lichtenstein (FL), Litwa (LT), Luksemburg (L), FYR Macedonia (MK), Malta (M), Mołdawia (MD), Holandia (NL),
Norwegia (N), Polska (PL), Portugalia (P), Rumunia (RO), Rosja (RUS), Serbia
i Czarnogóra (SCG), Słowacja (SK), Słowenia (SLO), Hiszpania (E), Szwecja (S),
Szwajcaria (CH), Turcja (TR), Ukraina (UA), Wielka Brytania (UK).

2. Zezwolenie EKMT musi być ważne na całej trasie wykonywanego przewozu tj. w kraju załadunku, we wszystkich krajach tranzytowanych i w kraju wyładunku.

3. Zezwolenia, których użytkowanie jest ograniczone terytorialne (posiadają wbitą na zezwoleniu czerwoną okrągłą pieczątkę z symbolem kraju) nie mogą być używane do wykonywania przewozów
w relacji z krajami, których symbole widnieją na pieczęciach mimo, że na podstawie uzgodnień dwu- lub wielostronnych zezwolenia do tych krajów nie są wymagane,
- Np. przy przewozie Polska – Grecja, w tranzycie przez kraje spoza UE może być użyte tylko zezwolenie EKMT ważne na terytorium Grecji jako upoważniające
do przejazdu tranzytowego przez terytorium Rumunii lub Serbii i Czarnogóry, mimo że na przewóz do/z Grecji, od polskiego przewoźnika, nie jest wymagane zezwolenie greckie
- Np. przy przewozie Austria – Grecja w tranzycie przez terytoria krajów spoza UE, jako upoważniające do przejazdu tranzytowego przez terytoria tych krajów, może być użyte tylko zezwolenie EKMT ważne zarówno na terytorium Austrii jak i Grecji mimo że przewóz odbywa się między krajami UE
i od polskiego przewoźnika nie są wymagane zezwolenia na wwóz i wywóz ładunków z tych krajów.

4. Zezwolenie EKMT musi znajdować się w pojeździe od miejsca załadunku do miejsca wyładunku,
w związku z czym zezwolenie EKMT używane przy powrocie z Rosji nie może być użyte na wjazd do Rosji przez kolejny pojazd jadący z ładunkiem np. z Belgii do Rosji natychmiast po tym jak pierwszy pojazd przekroczy granice rosyjsko-białoruską lub białorusko-polską mimo, że na wywóz ładunku z Belgii do kraju trzeciego i przejazd tranzytem przez Niemcy polscy przewoźnicy zezwoleń nie potrzebują.

5. Z zezwoleń EKMT mogą korzystać pojazdy posiadające odpowiednie ważne certyfikaty.
W roku 2005 i 2006, dla pojazdów polskich. jest to min. certyfikat EURO 3 i certyfikat bezpieczeństwa „S". Podczas wykonywania przewozu warunek posiadania ważnego certyfikatu bezpieczeństwa „S" obowiązuje także naczepę/przyczepę.

6. Zezwolenie EKMT nie uprawnia do przewozów kabotażowych - tj przewozów wewnątrz poszczególnych krajów.

7. Zezwolenie EKMT nie zastępuje zezwoleń wymaganych dla przewozów specjalnych
np. ponadgabarytowych, ładunków niebezpiecznych itp.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności